Gaviscon prokázal účinnost u gastroezofageální refluxní choroby v nové studii s moderním designem

10. 2. 2015

Moderní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie ukázala, že Gaviscon Duo Efekt zmírňuje reflux a dyspeptické symptomy u pacientů s gastroezofageálním refluxem. Gaviscon vytváří gelovou bariéru, která překrývá a odsunuje kyselinovou kapsu distálně od gastroezofageální junkce.

Zdrojem refluxu u gastroesofageální refluxní choroby může být kyselinová kapsa. Tuto kapsu lze terapeuticky ovlivnit inhibitory protonové pumpy, které zmenšují její objem a zvyšují její pH ovlivněním tvorby žaludeční kyseliny, dále prokinetiky, která dokážou posunout kapsu dál od gastroesofageální junkce, a také alginátovými antacidy s kombinovaným antirefluxním účinkem:

  1. vytvářejí gelovou bariéru překrývající kapsu a odsunují ji distálním směrem;
  2. přidaná antacida neutralizují žaludeční kyselinu, což vede k rychlé úlevě od zažívacích potíží a pálení žáhy.

Účinek Gavisconu na reflux a dyspeptické příznaky nebyl dosud prokázán ve studii s moderním designem.

Velmi vítané proto byly výsledky randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie s paralelními skupinami, která hodnotila účinnost a bezpečnost Gavisconu, publikované v březnu 2014. Tato studie zahrnovala 110 pacientů s příznaky gastroezofageálního refluxu, kteří po dobu 7 dnů užívali buď Gaviscon Duo Efekt, nebo placebo. Primárním sledovaným parametrem byla změna skóre příznaků dle dotazníku pro refluxní chorobu (Reflux Disease Questionnaire – RDQ), který kombinuje příznaky pálení žáhy, regurgitace a dyspepsie. Sekundární sledované parametry zahrnovaly jednotlivé dimenze z tohoto dotazníku a celkové hodnocení léčby pacientem.

Výsledky ukázaly větší snížení celkového skóre příznaků RDQ ve skupině s Gavisconem v porovnání s placebem (p = 0,0033) i všech skóre jeho jednotlivých dimenzí. Pacienti s aktivní léčbou hodnotili celkovou odpověď na léčbu lépe než pacienti s placebem (p = 0,0005). Studie neukázala žádné rozdíly v incidenci nežádoucích příhod mezi skupinami.

I když jsou žádoucí větší studie zaměřené na ovlivnění kyselinové kapsy, tato práce s kvalitním designem potvrdila přínos Gavisconu při zmírnění refluxu a dyspeptických příznaků u pacientů s gastroezofageální reflexní chorobou v porovnání s placebem a s příznivým poměrem mezi přínosem a riziky.

(zza)

Zdroj: Thomas E., Wade A., Crawford G., et al. Randomised clinical trial: relief of upper gastrointestinal symptoms by an acid pocket-targeting alginate-antacid (Gaviscon Double Action) - a double-blind, placebo-controlled, pilot study in gastro-oesophageal reflux disease. Alimetn Pharmacol Ther. 2014 Mar; 39 (6): 595–602.Štítky
Gynekologie a porodnictví Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se