Účinnost a bezpečnost jednorázově aplikované kyseliny hyaluronové v terapii osteoartrózy

6. 11. 2020

Kauzální terapie osteoartrózy dosud neexistuje. Pacienti trpící progresivním onemocněním kloubů jsou tak odkázáni na symptomaticky působící léky, které zmírňují příznaky a částečně zpomalují progresi osteoartrózy. Významnou roli v terapii zaujímá viskosuplementace v podobě intraartikulární aplikace kyseliny hyaluronové (HA). V současnosti jsou preferovány přípravky 3. generace určené k jednorázové aplikaci, a to díky své efektivitě i bezpečnosti.

Charakteristika a vlastnosti 3. generace přípravků s HA

Cílem viskosuplementace je zlepšení reologických vlastností synoviálního kloubu pomocí intraartikulární aplikace HA. Jedná se o metodu symptomatické terapie s mnohaletou tradicí, ověřenou efektivitou a bezpečností. Stejně jako je tomu v jiných odvětvích medicíny, i vývoj kyseliny hyaluronové prodělal značné změny. V současnosti je k dispozici již 3. generace přípravků s HA.

Ty jsou charakterizovány nejen speciálním procesem výroby pomocí bakteriální fermentace, která zvyšuje bezpečnost přípravku, ale také speciální úpravou vysokomolekulární HA pomocí zesíťování, což prodlužuje aktivitu aplikované kyseliny hyaluronové v kloubu, a tím i klinický efekt. Mezi tyto přípravky se řadí například Hyruan One, jehož účinnost je podpořena řadou studií.

Přípravků určených k jednorázové aplikaci existuje na současném trhu méně než 10. Přípravek Hyruan One přitom vykazuje profil viskoelasticity, který je nejvíce podobný fyziologické synoviální tekutině. Jak už bylo zmíněno, přípravek je vyráběn pomocí bakteriální fermentace. Další způsob získávání kyseliny hyaluronové představuje výroba z kohoutích hřebínků, která je však spojená s nutností mimořádné purifikace a rizikem nežádoucích účinků.

Efektivita a bezpečnost Hyruan One − poznatky z klinických studií

Wooley et al. publikovali studii, ve které porovnávali bezpečnost jednotlivých typů přípravků. Signifikantně nejnižší riziko nežádoucích účinků bylo pozorováno u jednorázově aplikované vysokomolekulární HA, přičemž bezpečnost podání se blížila fyziologickému roztoku (p = 0,2).

Petrella et al. porovnávali efektivitu přípravku z bakteriální fermentace a přípravku živočišného původu. Po 10. sérii léčby byl pozorován statisticky signifikantní pokles v bolesti při zátěži hodnocené pomocí VAS u přípravku vyrobeného pomocí bakteriální fermentace (−8,8 vs. −7,2; p < 0,01).

Ha et al. v roce 2017 publikovali multicentrickou klinickou studii fáze III, která porovnávala efektivitu zesíťované HA pro jednorázovou aplikaci s lineární HA pro 3 po sobě jdoucí aplikace. Obě modality byly ve studii srovnatelné z hlediska analgetického efektu a zlepšení funkčních parametrů postiženého kloubu. Výsledkem studie byl průkaz noninferiority přípravku Hyruan One v parametru klinického efektu v porovnání s vícenásobnou aplikací kyseliny hyaluronové.

Lee et al. v klinické studii, které se zúčastnilo 174 pacientů, hodnotili opakované podání přípravku Hyruan One u pacientů s osteoartrózou kolenního kloubu. Přípravek byl pacientům aplikován 2× v odstupu 26 týdnů, přičemž po první aplikaci došlo k redukci bolesti hodnocené pomocí VAS o 43 % (p < 0,0001) oproti vstupní hodnotě a po druhé aplikaci o dalších 13 % (p = 0,0002).

Závěr

Viskosuplementace má nezastupitelnou úlohu v symptomatické terapii osteoartrózy. Nejvyšším standardem je v současnosti vysokomolekulární zesíťovaná kyselina hyaluronová vyráběná pomocí bakteriální fermentace. Mezi tyto přípravky se řadí například Hyruan One distribuovaný společností Zentiva, jehož efektivita i bezpečnost byla doložena řadou klinických studií.

(holi)

Zdroje:
1. Wooley P. H., Song Z., Harrison A. Hyaluronic acid viscosupplements from avian and non-mammalian sources exhibit biocompatibility profiles with unique, source-specific, antigenic profiles. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2012; 100 (3): 808–816, doi: 10.1002/jbm.b.32514.
2. Petrella R., Cogliano A., Decaria J. Comparison of avian and nonavian hyaluronic acid in osteoarthritis of the knee. Orthop Res Rev 2010; 2: 5–9, doi: 10.2147/ORR.S8419.
3. Ha C. W., Park Y. B., Choi C. H. et al. Efficacy and safety of single injection of cross-linked sodium hyaluronate vs. three injections of high molecular weight sodium hyaluronate for osteoarthritis of the knee: a double-blind, randomized, multi-center, non-inferiority study. BMC Musculoskelet Disord 2017; 18 (1): 223, doi: 10.1186/s12891-017-1591-4.
4. Lee J. K., Choi C., Oh K. et al. Safety and efficacy of bi-annual intra-articular LBSA0103 injections in patients with knee osteoarthritis. Rheumatol Int 2017; 37: 1807–1815, doi: 10.1007/s00296-017-3803-5.Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se