Faktory ovlivňující výskyt protetické stomatitidy u pacientů s totální zubní náhradou

18. 12. 2020

Zubní protézy jsou snímací náhrady zhotovené při částečné nebo celkové ztrátě chrupu. Kvalitní ošetření zubní náhradou je dlouhotrvající proces, při kterém hraje hygiena dutiny ústní a hygiena náhrady klíčovou roli.

Kolonizace povrchů

Kvůli velmi těsnému kontaktu s orální mukózou, relativně drsnému povrchu a omezené cirkulaci sliny jsou povrchy protéz téměř ideálním místem pro kumulaci plaku. Adherovaný plak je potom dobrou základnou pro bakteriální a kvasinkovou kolonizaci a přispívá ke vzniku protetické stomatitidy.

Chronické onemocnění měkkých tkání

Protetická stomatitida je chronické zánětlivé onemocnění měkkých tkání. Na její vznik může mít vliv velké množství faktorů. Nejvýznamnějšími z nich jsou věk zubní náhrady, hygiena zubní náhrady, nošení zubní náhrady v noci, kouření a přítomnost kvasinek (Candida) nebo jiných mikroorganismů v dutině ústní. Ze studií vyplývá, že nejzasaženější skupinou pacientů jsou obyvatelé seniorských domovů či klienti jiné institucionální péče. K výše vyjmenovaným faktorům se zde přidává i snížená imunita těchto pacientů, přítomnost dalších chronických onemocnění a pravidelné užívání léků.

Nebezpečí asymptomatické formy

Onemocnění je velmi často asymptomatické a pacienti jím mohou trpět několik let, než je diagnostikováno. Klinický obraz zahrnuje většinou nebolestivé edematózní a hyperemické oblasti jak v horní, tak v dolní čelisti, které se později mohou vyvinout v závažnější zánětlivé papilární hyperplazie. Hyperplastické změny mukózy potom mohou být příčinou i maligních alterací buněk a vzniku nádorů.

Výzkum rizikových faktorů

Tým srbských lékařů provedl výzkum s cílem prozkoumání rizikových faktorů protetické stomatitidy. Zúčastnilo se jej 60 pacientů s kompletní horní i dolní zubní náhradou, všichni byli obyvateli domu pro seniory. Senilní a nespolupracující pacienti nebyli do studie zahrnuti. Účastníci zodpověděli několik jednoduchých otázek − ohledně svého věku, pohlaví, stáří protéz, způsobu čištění, zda kouří a jestli protézu na noc odkládají. Následně bylo provedeno klinické vyšetření dutiny ústní, posouzení množství plaku a statistická analýza.

Poznatky ze studie

Ze 60 účastníků bylo 34 mužů a 26 žen ve věku od 69 do 92 let. Vzorek byl nadále rozdělen na osoby ve věku do 79 let včetně a na osoby od 80 let věku. Vzhledem k hygienickým návykům byli účastníci následně rozděleni do 3 skupin:

  1. Pacienti čistící si dutinu ústní pouze zubním kartáčkem.
  2. Pacienti čistící si dutinu ústní zubním kartáčkem a zubní pastou.
  3. Pacienti, kteří navíc používají speciální čisticí prostředek na protézy.

Protetická stomatitida byla odhalena u 46,7 % účastníků studie v horní čelisti a u 26,7 % v dolní čelisti. Častější výskyt byl sledován u pacientů se staršími protézami (> 10 let), se špatnými hygienickými návyky (77,8 % osob, jež čistily protézy pouze zubním kartáčkem, vykazovalo znaky protetické stomatitidy) a u seniorů, kteří své protézy nosí i přes noc.

Závěr

Citovaná studie potvrdila, že adekvátní hygiena zubních náhrad má zásadní vliv na prevenci protetické stomatitidy. Náhrada by měla být na noc odkládána mimo dutinu ústní.

(jez)

Zdroj: Puškar T., Potran M. Factors influencing the occurrence of denture stomatitis in complete dentures wearers. Healthmed 2012; 6 (8): 2828−2833.Štítky
Stomatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se