Vysokodávkový cyklofosfamid u obtížně léčitelných pacientů s B-NHL

23. 4. 2020

U obtížně léčitelných pacientů s nehodgkinským lymfomem může cyklofosfamid podaný v 1 či 2 cyklech pomoci překlenout období potřebné k získání jiné efektivní léčby, jak vyplývá z práce francouzských autorů čerstvě publikované v European Journal of Haematology.

Úvod

Některé pacienty s relabovaným či refrakterním lymfomem je v současné době možné indikovat mimo jiné k podání biologické léčby nebo ještě nověji buněčné terapie (CAR-modifikovanými T lymfocyty). Dostupnost této léčby může být časově omezená a v řadě případů je potřeba podat klasickou chemoterapii k překlenutí doby nutné k získání biologické léčby či přípravě CAR-T lymfocytů. U některých solidních nádorů je osvědčeným postupem podávání vysokodávkového cyklofosfamidu, data o jeho využití u lymfomů jsou ovšem zatím omezená.

Francouzská zkušenost − průběh a výsledky studie

Francouzští lékaři publikovali svoji zkušenost s využitím cyklofosfamidu ve vysokých dávkách u obtížně léčitelných pacientů s relabovaným či refrakterním nehodgkinským lymfomem z B lymfocytů (B-NHL). Tito pacienti již byli dříve léčeni minimálně 2 liniemi terapie.

Cyklofosfamid byl podáván v dávce 3 g/m2 během 2 po sobě jdoucích dnů a u pacientů, kteří odpověděli, byla léčba opakována za 28 dnů. U nemocných, kteří nebyli refrakterní k anti-CD20 léčbě, byl navíc k cyklofosfamidu přidán rituximab ve standardní dávce.

Do studie bylo zahrnuto 42 pacientů s mediánem věku 65 let (rozpětí 56−70 let), kteří již absolvovali 4 předchozí linie léčby (medián). 62 % případů NHL tvořil difuzní velkobuněčný B lymfom (DLBCL), 24 % indolentní B-NHL a 14 % lymfom z buněk plášťové zóny (MCL). Celková odpověď na léčbu dosáhla 45 %. Při rozdělení dle histologických typů nádoru činila celková odpověď na léčbu 50 % u pacientů s DLBCL, 40 % u indolentního B-NHL a 33 % u nemocných s MCL. Hematologická toxicita stupně 3−5 byla pozorována u všech pacientů a nehematologická toxicita stupně 3−5 u 43 % nemocných.

Závěr

Dle autorů tato pilotní studie ukázala, že u nemocných s B-NHL, kteří jsou obtížně léčitelní, představují 1 či 2 cykly vysokodávkového cyklofosfamidu možnou léčbu, jež je pacienty přijatelně tolerovaná. Tato možnost může představovat most k moderní terapii – např. cílenými léčivy nebo CAR-T lymfocyty.

(eza)

Zdroj: Michot J. M., Annereau M., Danu A. et al. High-dose cyclophosphamide for hard-to-treat patients with relapsed or refractory B-cell non-Hodgkin's lymphoma, a phase II result. Eur J Haematol 2020 Apr; 104 (4): 281−290, doi: 10.1111/ejh.13369.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se