Terapeutický účinek idebenonu na nádechovou funkci pacientů s Duchenneovou muskulární dystrofií

3. 12. 2018

Hodnocení dynamiky nádechové funkce může poskytovat cenné informace o stupni a progresi plicního postižení pacientů s Duchenneovou muskulární dystrofií (DMD). V časopisu Pediatric Pulmonology byla publikována analýza klinické studie DELOS zaměřující se na nádechovou funkci pacientů s DMD léčených idebenonem.

Idebenon a klinické hodnocení DELOS

Idebenon je antioxidant, který ovlivňuje funkci mitochondriálního elektronového transportního řetězce a je schopen znovuobnovit tvorbu buněčné energie ve formě ATP. Indikovaný je zatím pouze pro léčbu pacientů s Leberovou hereditární neuropatií optiku, u kterých je schopen reaktivovat živé, avšak neaktivní retinální gangliové buňky.

Účinnost a bezpečnost idebenonu v léčbě DMD, což je devastující dědičné onemocnění charakteristické ztrátou svalové hmoty, byla hodnocena v rámci randomizované placebem kontrolované studie fáze III DELOS. Zúčastnilo se jí 64 pediatrických pacientů s DMD (věk 10−18 let), kteří konkomitantně neužívali kortikosteroidy. Pacientům bylo podáváno placebo (n = 33) nebo idebenon v dávce 900 mg denně (n = 31). Studie prokázala, že během jednoročního sledování idebenon zpomaloval ztrátu dechové funkce hodnocené pomocí spirometrie.

Metodika analýzy

Prezentovaná analýza se zaměřila na hodnocení dynamiky nádechové funkce u této kohorty pacientů. Hodnocen byl maximální inspirační průtok [V’Imax(FVC)] dosažený při spirometrickém měření usilovné vitální kapacity plic (FVC) a poměr mezi V’Imax(FVC) a maximálním inspiračním průtokem při klidném plynulém dýchání [V’Imax(t)]. Frakce maximálního průtoku, která při klidném plynulém dýchání zůstává nevyužitá, byla označena jako rezervní inspirační průtok (IFR).

Výsledky

Při vstupu do studie měli pacienti v obou ramenech srovnatelný a ve srovnání s běžnou populací abnormálně nízký V’Imax(FVC). U pacientů na placebu se během roku sledování tento parametr dále snížil o 0,29 l/s (95% interval spolehlivosti [CI] 0,08−0,51; p = 0,008), u nemocných na idebenonu zůstal stabilní (v týdnu 52 byla změna oproti výchozímu stavu 0,01 l/s; 95% CI −0,22 až 0,24; p = 0,95). Rezervní inspirační průtok pro placebo se snížil o 3 %, pro idebenon se zvýšil o 2,8 % oproti výchozímu stavu (rozdíl mezi rameny v týdnu 52 činil 5,8 %; p = 0,04).

Závěr       

Ačkoliv se hodnocení dynamických nádechových funkcí v klinické praxi doposud využívá spíše zřídka, prezentované výsledky potvrzují, že idebenon vede k zachování funkce svalů zajišťujících nádechovou funkci.

(este)

Zdroje: 
1. Buyse G. M., Voit T., Schara U., et al. Treatment effect of idebenone on inspiratory function in patients with Duchenne muscular dystrophy. Pediatr Pulmonol 2017; 52 (4): 508–515. doi: 10.1002/ppul.23547.
2. SPC Raxone. Dostupné na: www.ema.europa.eu/documents/product-information/raxone-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Dětská neurologie Dětská pneumologie Kardiochirurgie Kardiologie Neurochirurgie Neurologie Oftalmologie Ortopedie Pediatrie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se