Počet kopií mitochondriální DNA jako protektivní faktor u heteroplazmické LHON

6. 3. 2018

Práce italských výzkumníků hledala vztah mezi ztrátou zraku a počtem kopií mitochondriální DNA u heteroplazmických jedinců nesoucích mutace způsobující Leberovu hereditární neuropatii optiku.

Faktory ovlivňující penetranci LHON

Leberova hereditární neuropatie optiku (LHON) je mitochondriální onemocnění, které typicky způsobuje oboustrannou slepotu u mladých mužů. Genetické faktory a faktory okolí, jež ovlivňují inkompletní penetranci u této choroby, nejsou dosud všechny známy. Cílem této studie tak bylo o něco více je poodhalit.

Sledovaní jedinci a klinický nález

Autoři práce identifikovali 27 jedinců, u kterých byla zjištěna prevalentní mutace pro LHON v heteroplazmické podobě, a vyhodnotili u nich počet kopií mitochondriální DNA (mtDNA). Kontrolní skupinu tvořilo 90 vzájemně nepříbuzných jedinců.

Klinický nález zahrnoval snížení zrakové ostrosti, přítomnost centrocékálního skotomu, edematózní hyperemický terč zrakového nervu a výraznou tortuozitu retinálních cév. Pacienti s tímto nálezem tvořili skupinu postižených jedinců. Ti, kteří byli bez očního nálezu, byli zařazeni do skupiny nositelů. Dva z postižených jedinců byli léčeni idebenonem.

Výsledná zjištění na základě genetické diagnostiky

Diagnóza LHON byla potvrzena genetickým testováním, mutace m.11778G>A byla zjištěna v heteroplazmické podobě u 12 jedinců a m.3460G>A u 15 jedinců. Heteroplazmie se vyskytovala častěji u mutace m.3460G>A.

V 8 rodinách bylo možno sledovat segregaci heteroplazmie v maternální linii, přičemž v 7 z nich bylo zjištěno zvyšování počtu mutovaných alel v následujících generacích. V jedné rodině se naopak procento mutovaných alel snižovalo. Tato data odpovídají náhodnému genetickému driftu.

Nebyla zjištěna žádná korelace mezi klinickou manifestací LHON a procentuálním zastoupením mutace mtDNA, jeden pacient měl mutovanou alelu pouze v 15 %, zatímco jiný v 55 %, což je pod hladinou 60% prahu manifestace onemocnění stanovené v jiné studii retrospektivní analýzou 17 rodin. Na druhou stranu přítomnost mutovaných alel v 95 %, nebo dokonce ve 100 % nevedla nezbytně nutně ke klinické manifestaci LHON. U nepostižených nositelů heteroplazmických mutací byl zjištěn vyšší obsah mtDNA v leukocytech venózní krve.

Závěr

Vysoký počet kopií mtDNA představuje protektivní faktor ztráty zraku u pacientů s primární heteroplazmickou mutací pro LHON, což naznačuje, že se jedná o klíčový faktor ovlivňující penetranci LHON.

(lis)

Zdroj: Bianco A., Bisceglia L., Russo L. et al. High mitochondrial DNA copy number is a protective factor from vision loss in heteroplasmic Leber’s hereditary optic neuropathy (LHON). Invest Ophthalmol Vis Sci 2017 Apr 1; 58 (4): 2193–2197, doi: 10.1167/iovs.16-20389.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se