Informovanost o infekci HPV, jejích následcích a prevenci se týká všech lékařských specializací

25. 6. 2015

Na sedmé konferenci Sekce kolposkopie a cervikální patologie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, která proběhla 5.–7. 12. 2014 v Praze, byl celý blok věnován důsledkům a prevenci infekce lidským papillomavirem (HPV). Přednášky tohoto bloku ukázaly, že je infekce HPV podstatou vysokého procenta zhoubných onemocnění v anogenitální a orofaryngeální oblasti, a vyzdvihly dosažené přínosy očkování proti HPV ve světě. Upozornily na pseudoodborné antivakcinační aktivity a potřebu adekvátní informovanosti všech lékařských specializací i veřejnosti.

Podle národního onkologického registru bylo v roce 2011 v ČR diagnostikováno 1 023 případů karcinomu děložního hrdla a 399 žen na tuto diagnózu zemřelo. Prevalence tohoto onemocnění dosahovala v tomtéž roce 17 398 žen (325/100 000 žen). Časový trend naznačuje mírný pokles výskytu od roku 2001 (o 10,8 %) a především mortality (o 28,3 %). V roce 2013 podstoupilo cytologické vyšetření 55 % českých žen starších 15 let, 4 % s pozitivním nálezem.

Udává se, že 99 % karcinomů děložního hrdla je spojeno s infekcí HPV. Tento virus však stojí také za 85 % případů karcinomu anu, 50 % karcinomů penisu, vulvy a pochvy, 20 % karcinomů orofaryngeální oblasti a 10 % karcinomů hrtanu. Typy HPV16 a 18 mají na svědomí 25 % low-grade lézí děložního hrdla, 50 % high-grade lézí v této oblasti, 70 % karcinomů děložního hrdla, 70 % ostatních genitálních karcinomů u žen a 60 % karcinomu anu. Infekce u mužů je přenosná na ženy.

Dvěma nejčastějšími afekcemi spojenými s HPV v otorinolaryngologii jsou recidivující respirační papilomatóza a karcinomy hlavy a krku asociované s HPV. Respirační papilomatózu vyvolávají především typy HPV6 a 11. Vedou k tvorbě exofytických lézí, zejména v oblasti vchodu do hrtanu a glottis. Existují dvě varianty: papilomatóza dětského věku s prevalenci 4/100 000 dětí, kdy se dítě nakazí při porodu v pohlavních cestách matky, a papilomatóza dospělých s prevalencí 2/100 000 projevující se chrapotem, kašlem a potížemi s polykáním, nejčastěji mezi 20. a 40. rokem života. Léčba je zásadně chirurgická, ovšem onemocnění často recidivuje. Nádory hlavy a krku spojené s HPV jsou převáženě dlaždicobuněčné a jejich incidence celosvětově stoupá (400 000 případů ročně s mortalitou 223 000 případů za rok). Původcem je nejčastěji HPV16 a 18. Pacienti jsou na rozdíl od pacientů s HPV-negativními nádory, které dnes vykazují snižující se trend, mladší, většinou nekuřáci a bez abúzu alkoholu.

Celoplošné očkování dívek ve věku 12–13 let kvadrivalentní vakcínou proti HPV v Austrálii, ve kterém bylo pokryto 75–80 % cílové populace, vedlo k poklesu výskytu genitálních bradavic o 50 % u dívek a o 20 % u heterosexuálních chlapců. V Dánsku zjistili 6 let po vakcinaci téměř poloviční výskyt CIN II a III u vakcinovaných v porovnání s nevakcinovanými. V USA došlo v důsledku zavedení očkování k poklesu prevalence infekce HPV6, 11, 16 a 18 u dívek ve věku 14–19 let při porovnání období 2003–2006 vs. 2007–2010 o 65 %. V Austrálii bylo v únoru 2013 zahájeno očkování chlapců ve věku 12–13 let kvadrivalentní vakcínou. Cílem je snížení prevalence všech onemocnění souvisejících s HPV. Podpůrnými důvody jsou rovnost pohlaví při zodpovědnosti za péči o zdraví a příznivé výsledky analýzy nákladové efektivity. V USA platí rovněž doporučení k rutinní vakcinaci mužů a očkování chlapců doporučují také Rakousko, Německo a Kanada.

Výskyt hlášených nežádoucích účinků u kvadrivalentní očkovací látky dosahuje 53,9/100 000 dávek, a to včetně velmi vážných účinků. Ovšem pouze synkopy a tromboembolické příhody se objevily častěji, než odpovídá výskytu v běžné populaci.

Nezávislé sdružení odborníků nazvané HPV College apeluje na zvýšení proočkovanosti proti HPV. HPV problematika se týká nejen gynekologů a pediatrů, ale i urologů, proktologů, dermatologů a ORL specialistů, kteří se všichni s následky nákazy setkávají. Správně informováni by měli být všichni lékaři, protože není výjimkou, že nesprávně informovaný lékař ze vzdálenějšího oboru poskytne svým pacientům nebo médiím zavádějící informace. Stejně jako v ostatních zemích se i v ČR objevily antivakcinační aktivity, kdy především aktivistky zveličují nežádoucí účinky očkování a pro svá tvrzení používají zkreslená a nesprávně interpretovaná data. HPV College proto kromě webových stránek www.hpv-college.cz otevřelo také informační portál www.hpv-guide.cz a vydalo výzvu k důslednému vystupování proti pseudovědeckým a hrubě zavádějícím názorům.

(zza)

Zdroj: Šimůnková M. Dopady a prevence HPV infekce: Otázka nejen pro gynekology. Medical Tribune 26/2014.Štítky
Gynekologie a porodnictví
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se