HPV a nádorová onemocnění v éře vakcinace

24. 11. 2015

Lidský papilomavirus (HPV) je považován za velmi významný karcinogen. Udává se, že hraje roli v rozvoji 5 % nádorů u lidské populace, zejména u žen (10 % všech nádorů u žen, v rozvojových zemích až 15 %). Recentní zkušenosti však dokládají, že řada těchto nádorů je potenciálně preventabilních s využitím vakcín proti HPV. Souhrn poznatků o infekci HPV, o karcinogenezi asociované s touto infekcí a o profylaktických vlastnostech vakcín přináší review řeckých autorů.

První hypotéza o vztahu infekce HPV a karcinomu děložního čípku byla postulována v 70. letech minulého století, k potvrzení tohoto vztahu došlo o 20 let později. Infekce HPV je nejčastější sexuálně přenosnou chorobou. HPV (zejména některé jeho specifické subtypy) je považován za etiologické agens u téměř všech případů nádorů děložního čípku či cervikální intraepitelové neoplazie (CIN).

Karcinom děložního čípku patří mezi tři hlavní příčiny úmrtí v souvislosti s nádorem u žen mladších 45 let. Je odhadováno, že ročně je celosvětově diagnostikováno 470 tisíc případů nádorových změn čípku a v souvislosti s tímto onemocněním zemře 230 tisíc žen, přičemž nejvíce úmrtí je zaznamenáno v rozvojových zemích.

HPV je možno klasifikovat do dvou skupin: subtypy s vysokým onkogenním rizikem (zejména subtypy 16, 18, 45 a 31) a s nízkým rizikem. Subtypy s vysokým rizikem jsou spojovány také s karcinomy v anální, perianální či orofaryngeální lokalizaci.

S ohledem na výše uvedená fakta nepřekvapuje konstatování, že vývoj a praktické používání vakcín proti HPV se považuje za jeden z největších medicínských úspěchů v posledních letech. V současné době jsou k dispozici dvě profylaktické vakcíny proti HPV – bivalentní (sérotypy 16/18) a kvadrivalentní (sérotypy 6/11/16/18).

Očekává se, že v souvislosti se zavedením vakcinace proti HPV by v dlouhodobějším horizontu mělo dojít k dramatickému poklesu mortality spojené s nádorovými onemocněními, v jejichž patogenezi se HPV uplatňuje. Dostupnost vakcín nicméně přinesla také debaty zahrnující zejména poměr nákladů a přínosu. Povinné očkování stále není součástí očkovacích režimů v řadě zemí západního světa a tento fakt odráží nejen ekonomické, ale i etické, politické a náboženské pozadí diskuse.

Potvrzená bezpečnost a účinnost obou vakcín proti HPV podporuje jejich široké používání. Matematické modely i dosavadní zkušenosti vedou k očekávání dramatického poklesu incidence s HPV asociovaných nádorových onemocnění a mortality s nimi spojené.

(eza)

Zdroj: Galani E., Christodoulou C. Human papilloma viruses and cancer in the post-vaccine era. Clin Microbiol Infect 2009 Nov; 15 (11): 977–981; doi: 10.1111/j.1469-0691.2009.03032.x.Štítky
Gynekologie a porodnictví
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se