Tolerance a spokojenost pacientů při přechodu na latanoprost bez konzervačních látek

14. 1. 2021

Analog prostaglandinu latanoprost je indikovaný k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem. Donedávna však byly tyto oční kapky dostupné pouze s obsahem konzervačních látek (benzalkonium-chloridu), jež mohou způsobovat řadu nežádoucích reakcí. Spokojeností pacientů, kteří v nedávné době přešli na latanoprost bez konzervačních látek, se zabývala práce mezinárodního týmu odborníků ze Španělska, Nizozemska a Německa.

Sledovaná populace, metodika a průběh studie

Do multicentrické mezinárodní prospektivní studie bylo zařazeno celkem 1541 pacientů (213 z Německa, 1303 ze Španělska a 25 z Nizozemska; 61 % žen, průměrný věk 70 let). Kritéria zařazení byla následující:

  • věk ≥ 18 let
  • zvýšený nitrooční tlak (NOT) a diagnóza glaukomu
  • defekt zorného pole nebo diskopatie zrakového nervu
  • léčba latanoprostem bez konzervačních látek po dobu nejméně 3 měsíců (80 dnů)

Sběr dat proběhl od dubna 2013 do září 2014. Pacienti v rámci rutinní návštěvy očního lékaře vyplnili dotazník, kde zodpověděli otázky týkající se léčby glaukomu (anamnéza, současná i předchozí léčba, její tolerance a spokojenost s ní, případné důvody změn v medikaci). Dále absolvovali oftalmologické vyšetření s přeměřením NOT.

Primárním sledovaným parametrem byla spokojenost pacientů s léčbou. Tu mohli hodnotit v kategoriích „velmi spokojen“, „spokojen“, „nespokojen“ nebo „velmi nespokojen“. Snášenlivost současné a předchozí léčby byla hodnocena dle vizuální analogové škály (VAS) na stupnici od 0 do 100 (0 = velmi nízká tolerance, 100 = velmi vysoká tolerance). Dále byly sledovány nežádoucí reakce spojené s užíváním latanoprostu a frekvence užívání umělých slz.

Většina pacientů (69 %) dříve užívala antiglaukomatika s konzervačními látkami, 6,7 % užívalo léčiva bez konzervačních látek a 24 % nebylo předtím léčeno. Průměrná doba užívání latanoprostu bez konzervačních látek se v době sběru dat pohybovala okolo 130 dnů. Většina nemocných (73,3 %) měla při zahájení léčby zvýšený NOT nebo glaukom v počátečním stadiu. Pacienti, kteří byli již dříve pro glaukom léčeni (n = 1135), měnili terapii nejčastěji z důvodu lokální intolerance nebo nedostatečné účinnosti. V průměru došlo ke změně léčby cca 2,4×.

Výsledná zjištění

Celkově bylo s léčbou latanoprostem bez konzervačních látek spokojeno 95,3 % pacientů (57,4 % „spokojeno“ a 37,9 % „velmi spokojeno“).

Ve srovnání s předchozí léčbou hodnotilo 73,4 % pacientů latanoprost bez konzervantů jako „lépe“ (49,0 %) nebo „mnohem lépe“ (24,4 %) tolerovaný. Toto pozitivní hodnocení bylo ve větší míře pozorováno u nemocných, kteří předtím užívali antiglaukomatika s konzervanty (75,1 vs. 57,3 % pacientů užívajících antiglaukomatika bez konzervantů; p = 0,0005). 89 % udávalo, že jeho užívání je ve srovnání s předchozí léčbou stejně snadné.

Na VAS hodnotili pacienti toleranci léčby průměrně číslem 82,4 ± 17,1, ve srovnání s hodnotou 56,1 ± 27,3 v případě předchozí léčby antiglaukomatiky s konzervanty šlo tedy o zlepšení o 47 %.

Pacienti, kteří dříve užívali antiglaukomatika s konzervanty a bez konzervantů, měli srovnatelné NOT (18,3 ± 4,79 mmHg vs. 17,8 ± 4,41 mmHg). Podobné hodnoty byly naměřeny i u osob předtím neléčených (20,3 ± 5,31 mmHg).

U 142 z 1528 pacientů (9,3 %) se během užívání rozvinulo povrchové onemocněné oka. U 106 (74,6 %) z nich však bylo mírně závažné, u 32 (23,9 %) šlo o středně závažnou a pouze u 2 (1,4 %) pacientů o závažnou reakci.

V případě nežádoucí reakce v oblasti spojivek a očních víček šlo ve většině případů (> 85 %) také o mírnou reakci. Nejčastěji (u 42,6 %) se jednalo o mírnou hyperémii spojivek, středně závažná nebo závažná hyperémie byla hlášena u < 8 % pacientů.

Umělé slzy během léčby latanoprostem bez konzervačních látek užívalo 45,7 % pacientů. 28,1 % nemocných, kteří byli dříve léčeni antiglaukomatiky s konzervanty a užívali umělé slzy, mohlo jejich aplikaci ukončit.

Obecně byli s léčbou spokojenější pacienti, kteří se dosud s glaukomem neléčili, a pochopitelně i ti bez nežádoucích reakcí a bez nutnosti (nebo se snížením frekvence) aplikace umělých slz.  

Závěr

Přechod na latanoprost bez konzervačních látek vede při léčbě glaukomu k lepší toleranci léčby. Jeho účinnost ve snižování NOT je srovnatelná s preparáty obsahujícími konzervanty, a díky tomu by mohlo být při užívání tohoto preparátu dosaženo vyšší compliance pacientů.

(mafi)

Zdroj: Muñoz Negrete F. J., Lemij H. G., Erb C. Switching to preservative-free latanoprost: impact on tolerability and patient satisfaction. Clin Ophthalmol 2017; 21 (11): 557–566, doi: 10.2147/OPTH.S126042.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se