Nahrazení latanoprostu bimatoprostem nebo travoprostem v léčbě zvýšeného nitroočního tlaku

4. 5. 2020

Cílem studie autorů ze Spojených států amerických bylo zjistit, zda u pacientů léčených latanoprostem s neuspokojivým efektem lze dosáhnout dalšího snížení NOT náhradou latanprostu za bimatoprost či travoprost.

Úvod

Primárním cílem konzervativní léčby glaukomu je snížení nitroočního tlaku (NOT). První linii farmakoterapie představují analoga prostaglandinů (PGA), jejichž podávání u většiny pacientů s glaukomem nebo oční hypertenzí (OHT) vede k signifikantnímu snížení NOT. Preferovaná je monoterapie s cílem omezit výskyt nežádoucích účinků léčby a zvýšit compliance pacientů. V případě, že monoterapie některým přípravkem ze skupiny PGA nevede k dosažení cílového NOT, je možné dosáhnout vyšší redukce NOT převedením pacienta na jiný přípravek ze skupiny PGA.

Metodika a průběh studie

Tato multicentrická randomizovaná klinická studie s paralelními skupinami srovnávala bimatoprost 0,03 % s travoprostem 0,004 % jakožto náhradní léčbu u nemocných, u kterých nebylo dosaženo adekvátního snížení NOT monoterapií latanoprostem. Zařazeni byli dospělí pacienti s diagnózou glaukomu nebo oční hypertenze v obou očích, u nichž nebylo dosaženo cílového NOT ani po minimálně 30denní terapii latanoprostem.

Po úvodním vyšetření všichni pacienti pokračovali ještě 2 týdny v léčbě latanoprostem, poté byli randomizováni do 2 skupin v poměru 1 : 1. Jedna skupina užívala bimatoprost 0,03 % v dávce 1 kapka do každého oka každý večer, druhá skupina užívala stejným způsobem travoprost 0,004 %. Kontrolní vyšetření bylo provedeno po 1 a 3 měsících od zahájení náhradní terapie. Randomizační kódy byly generovány počítačem a autorům studie nebylo až do jejího ukončení známo, do které skupiny byli jednotliví pacienti zařazeni.

Primárním výstupem byl průměrný NOT v čase 0, 1 a 3 měsíce od zahájení studie, průměrný denní NOT a změna ve srovnání s hodnotami NOT při zahájení studie. NOT byl měřen pomocí Goldmannova aplanačního tonometru v 9.00 a 16.00 hod. Bezpečnost terapie byla monitorována pomocí biomikroskopického vyšetření štěrbinovou lampou (změny byly hodnoceny na škále 0−3) a sledováním nežádoucích účinků hlášených pacienty.

Výsledky byly statisticky analyzovány pomocí testů ANOVA (analýza rozptylu) a ANCOVA (analýza kovariance).

Výsledky

Do studie bylo zařazeno 266 pacientů, 259 (97,4 %) z nich studii dokončilo. 131 pacientů bylo léčeno bimatoprostem, 135 travoprostem.

V době zahájení studie nebyl pozorován signifikantní rozdíl v hodnotě NOT v jednotlivých časových bodech (v 9.00 a 16.00 hod) nebo v hodnotě denního NOT (bimatoprost: 19,1 mmHg, směrodatná odchylka [SD] 2,8 mmHg; travoprost: 18,9 mmHg, SD 2,7 mmHg; p = 0,473). 

Hodnota denního NOT byla signifikantně nižší u skupiny léčené bimatoprostem ve srovnání se skupinou léčenou travoprostem v čase 1 měsíc (p = 0,009) a 3 měsíce od zahájení léčby (p = 0,024). Celkově došlo ke snížení denního NOT o minimálně 15 % výchozí hodnoty (po léčbě latanoprostem) u 22,0 % pacientů léčených bimatoprostem a 12,1 % pacientů léčených travoprostem (p = 0,033). 

Ve skupině léčené bimatoprostem došlo k průměrnému snížení NOT od zahájení studie o 2,2 mmHg (11,1 %) v čase 9.00 hod a o 2,00 mmHg (10,8 %) v čase 16.00 hod. Ve skupině léčené travoprostem došlo k průměrnému snížení NOT od zahájení studie o 1,5 mmHg (7,7 %) v čase 9.00 hod a o 1,2 mmHg (6,6 %) v čase 16.00 hod.  

Po 3 měsících léčby došlo ke snížení denního tlaku o dalších 2,1 mmHg (95% interval spolehlivosti [CI] 1,7−2,5), tj. o 11,0 % v případě léčby bimatoprostem a o 1,4 mmHg (95% CI 0,9−1,8), tj. o 7,4 % u skupiny léčené travoprostem (p = 0,024). Po 3 měsících léčby bylo u 11,5 % pacientů léčených bimatoprostem a u 16,5 % pacientů léčených travoprostem zaznamenáno zvýšení hyperémie spojivek alespoň o 1 stupeň (hodnoceno lékařem, p = 0,288). Hyperémie byla hodnocena jako nežádoucí účinek léčby u 3,1 % pacientů léčených bimatoprostem a 1,5 % pacientů dostávajících travoprost (p = 0,445).

Shrnutí a závěr

Pacienti s glaukomem nebo oční hypertenzí, u kterých nebylo dosaženo adekvátního snížení NOT po terapii latanoprostem, dosáhli snížení NOT po náhradní léčbě bimatoprostem či travoprostem. Snížení NOT bylo signifikantně výraznější ve skupině léčené bimatoprostem. U malého počtu pacientů (3,1, resp. 1,5 %) došlo po náhradě latanoprostu bimatoprostem či travoprostem k výskytu hyperémie jakožto nežádoucího účinku léčby. 

Tyto výsledky naznačují, že náhradní monoterapie jiným přípravkem ze skupiny PGA může u pacientů s neadekvátním poklesem NOT po léčbě latanoprostem vést k dalšímu snížení NOT. Tento efekt byl v případě bimatoprostu výraznější ve srovnání s travoprostem.

(alz)

Zdroj: Kammer J. A., Katzman B., Ackerman S. L., Hollander D. A. Efficacy and tolerability of bimatoprost versus travoprost in patients previously on latanoprost: a 3-month, randomised, masked-evaluator, multicentre study. Br J Ophthalmol 2010; 94 (1): 74−79, doi: 10.1136/bjo.2009.158071.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se