Indukují antiglaukomatika zánět a podráždění na povrchu oka? Výsledky 2leté randomizované studie

18. 2. 2021

Oční kapky k léčbě glaukomu mohou obsahovat konzervační látky zodpovědné za podráždění oka a zřejmě i chronický zánět. Níže prezentovaná studie jako první srovnávala profil zánětlivých cytokinů a podráždění očí u pacientů užívajících lokální antiglaukomatika s konzervanty a bez nich.

Metodika a průběh studie

Do prospektivní randomizované kontrolované studie provedené v univerzitní nemocnici v britském Nottinghamu bylo zařazeno 36 dosud neléčených dospělých pacientů s glaukomem nebo zvýšeným nitroočním tlakem (NOT). Při vstupu do studie pacienti nesměli mít žádné onemocnění povrchu oka (kromě syndromu suchého oka nebo blefaritidy) a v průběhu studie nesměli užívat žádné další oční kapky s výjimkou umělých slz. 

Pacienti byli randomizováni do 3 skupin po 12 subjektech na základě užívané léčby:

  1. latanoprost 0,005% bez konzervantů (PF)
  2. travoprost 0,004% s konzervantem polykvadium-chloridem (PQ)
  3. bimatoprost 0,01% s konzervantem benzalkonium-chloridem (BAK)

Před zahájením léčby a následně po 1, 3, 6, 12 a 24 měsících jejího užívání pacienti vyplnili dotazník OSDI (Ocular Surface Disease Index) ke zhodnocení symptomů syndromu suchého oka v uplynulém týdnu. Dále byla provedena otisková cytologie spojivky a vyšetření vzorku slzného filmu ke stanovení profilu (exprese mRNA, resp. proteinů) zánětlivých cytokinů (IL-6, IL-8, IL-10, IL-12A, IL-12B, IL-17A, IL-1β a TNF-α). Pokud bylo snížení nitroočního tlaku nedostatečné, byly přidány další kapky se stejnou konzervační látkou, v případě potřeby potom i umělé slzy.

Výsledná zjištění

Výchozí profil zánětlivých cytokinů i hodnoty skóre OSDI byly u všech pacientů srovnatelné. Snížení NOT bylo po 24 měsících léčby patrné u všech pacientů. Dle dotazníků OSDI trpěli podrážděním a syndromem suchého oka zejména pacienti užívající bimatoprost s benzalkonium-chloridem. 

K signifikantnímu zvýšení exprese mRNA a proteinů IL-6, IL-8 a IL-1β došlo pouze u pacientů užívajících bimatoprost s BAK coby konzervantem. Patrné bylo již po 3 měsících a přetrvávalo i po 2 letech užívání. U ostatních cytokinů nebyl detekován signifikantní nárůst. V této skupině byla také pozorována korelace mezi skóre OSDI a expresí mRNA IL-1β (r = 0,832; R2 = 0,692; p = 0,040) a IL-10 (r = 0,925; R2 = 0,856; p = 0,008), stejně tak i proteinu IL-1β (r = 0,899; R2 = 0,808; p = 0,014).

Diskuse a závěr

Konzervanty (zejména benzalkonium-chlorid) v očních kapkách mohou způsobovat podráždění i chronický sterilní zánět povrchu očí, a to již po 3 měsících léčby. U pacientů užívajících antiglaukomatika bez konzervantů nebo s obsahem polykvadium-chloridu nebyly zánětlivé cytokiny v slzném filmu a spojivkovém epitelu signifikantně zvýšené. Tito pacienti si nestěžovali ani na syndrom suchého oka. Chronické užívání očních kapek s obsahem PQ by však mohlo indukovat pozdní subklinický zánět.

Studie je limitovaná poměrně malým počtem účastníků. Prozánětlivé působení by navíc mohlo být teoreticky způsobeno samotným bimatoprostem. V budoucnu jsou tedy žádoucí větší klinické studie srovnávající účinky latanoprostu, travoprostu a bimatoprostu s konzervanty i bez nich.

(mafi)

Zdroj: Mohammed I., Kulkarni B., Faraj L. A. et al. Profiling ocular surface responses to preserved and non-preserved topical glaucoma medications: a 2-year randomised evaluation study. Clin Exp Ophthalmol 2020 Sep; 48 (7): 973−982, doi: 10.1111/ceo.13814.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se