In vivo sledování změn v rohovce u pacientů léčených antiglaukomatiky s konzervačními látkami a bez nich

29. 6. 2020

Loni publikovaná studie italských autorů sledovala po dobu 3 let pomocí konfokální mikroskopie strukturální změny v rohovkách pacientů léčených antiglaukomatikem bez konzervačních látek a porovnávala je se změnami pozorovanými u pacientů léčených přípravky obsahujícími konzervancia.

Průběh a cíle studie

Cílem této prospektivní zaslepené studie bylo zhodnotit in vivo vliv léčby 0,0015% tafluprostem bez konzervačních látek na rohovku. Celkem do ní bylo zařazeno 93 pacientů: 44 z nich byl přípravek bez konzervačních látek předepsán nově, dalších 14 na něj přešlo z jiného léčiva. Skupina léčená 0,003% bimatoprostem nebo 0,004% travoprostem obsahujícími konzervační látky čítala 35 pacientů.

Na počátku studie a dále každých 6 měsíců po dobu 3 let provedli autoři kompletní oční vyšetření včetně in vivo konfokální mikroskopie rohovky. Hodnoceny byly následující parametry: aktivace keratocytů, počet nervových vláken subbazálního plexu, tortuozita těchto vláken, počet útvarů podobajících se korálkům a hustota endotelových buněk.

Výsledná zjištění

Při úvodním vyšetření byly klinické nálezy v obou skupinách podobné, kromě nitroočního tlaku, jenž byl nižší ve skupině pacientů, kteří změnili léčbu. Parametry konfokální mikroskopie vykazovaly od počátku různé trendy.

  • Při úvodní návštěvě byla aktivace keratocytů ve všech třech skupinách podobná (p = 0,43), ale během následujících měsíců došlo u pacientů s nově započatou léčbou přípravkem bez konzervačních látek ke statisticky významnému snížení aktivace keratocytů (p = 0,004).
  • Počet nervových vláken subbazálního plexu měl mírnou tendenci se u pacientů, kteří přešli na přípravek bez konzervačních látek, zvyšovat (p = 0,07), zatímco v dalších dvou skupinách byl stabilní.
  • Stupeň tortuozity nervových vláken byl v průběhu sledování beze změn ve všech třech skupinách.
  • Útvary připomínající korálky signifikantně přibyly u pacientů, kteří změnili léčbu (p = 0,027).
  • Hustota endotelových buněk byla na počátku studie ve všech třech skupinách různá (p = 0,007). Ve skupinách léčených přípravkem bez konzervačních látek (tj. nově léčení a pacienti, kteří přešli na tuto léčbu) měla tendenci klesat (p = 0,048 a 0,001), zatímco u pacientů léčených přípravky s konzervačními látkami vzrostla (p = 0,006).

Závěr

Prezentovaná studie jako první prokázala, že antiglaukomatikum bez konzervačních látek po 36 měsících lokální terapie významně nemění rohovkové struktury, ale naopak zlepšuje změny navozené dlouhodobou terapií obsahující konzervancia.

(lis)

Zdroj: Rossi G. C. M., Scudeller L., Lumini C. et al. An in vivo confocal, prospective, masked, 36 months study on glaucoma patients medically treated with preservative-free or preserved monotherapy. Sci Rep 2019 Mar 12; 9 (1): 4282, doi: 10.1038/s41598-019-41038-y.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se