Antiglaukomové oční kapky s konzervanty – větší pravděpodobnost operace glaukomu?

18. 2. 2021

Nedávno publikovaná francouzská studie hledala odpověď na otázku, zda existuje souvislost mezi obsahem konzervačních látek v antiglaukomových očních kapkách a pravděpodobností operačního zákroku pro glaukom.

Úvod

U pacientů léčených pro primární glaukom s otevřeným úhlem nebo nitrooční hypertenzi se častěji vyskytují choroby očního povrchu. To může mít negativní dopad na dodržování léčby a kvalitu života. Nepříznivé účinky na povrch oka mohou být způsobeny léčivými látkami či aditivy, zejména konzervanty, jež se do antiglaukomových očních kapek přidávají pro zvýšení trvanlivosti a stability. 

Nežádoucí působení konzervantů

Stále se vedou diskuse, do jaké míry se konzervační látky podílejí na nepříznivých účincích kapek na oční povrch. Týká se to zejména benzalkonium-chloridu (BAC), který se jako konzervant v očních kapkách proti glaukomu používá nejčastěji. BAC způsobuje nestabilitu slzného filmu, ztrátu pohárkových buněk, metaplazii a apoptózu dlaždicových buněk spojivky, narušení bariéry rohovkového epitelu a poškození hlubších tkání oka. Klinické příznaky jsou různé, například podráždění, suché oko, alergie a subkonjunktivní fibróza. U dalších konzervantů, jako jsou SofZia, Purite nebo Polyquad, byly prokázány toxické a zánětlivé účinky na oční povrch. U konzervantů aplikovaných na oční povrch je nežádoucí také jejich infiltrace do oka a akumulace v hlubších vrstvách, např. v trabekulární síti, která může být dlouholetým používáním kapek poškozena.

Metodika studie a její výsledky

Longitudinální kohortová studie hodnotila údaje všech pacientů ve Francii, kteří poprvé dostali oční kapky k léčbě glaukomu v letech 2008–2015. Autoři použili údaje z francouzské databáze EGB. Celkem 12 454 pacientů bylo rozděleno do 3 skupin podle míry expozice konzervačním látkám: skupina s očními kapkami bez konzervantů, smíšená skupina, která používala kapky s konzervanty i bez nich, a skupina, která používala pouze kapky s konzervanty. 

Medián doby sledování pacientů činil 4,1 (1,7–6,1) roku. V průběhu sledování podstoupilo operaci pro glaukom 231 (1,9 %) pacientů. Riziko operace u těch, kteří užívali výhradně kapky s konzervanty, bylo téměř 8násobné ve srovnání s pacienty, kteří používali kapky bez konzervantů (poměr rizik [HR] 7,97; 95% interval spolehlivosti [CI] 3,07–20,67). Pacienti ze smíšené skupiny měli riziko operace střední, 4násobné v porovnání s pacienty s antiglaukomovými kapkami bez konzervantů (HR 3,94; 95% CI 1,54–10,05). Souvislost byl významná i po úpravě na délku léčby a počet současně užívaných antiglaukomatik.

Závěr

Tato studie byla první, která ukázala souvislost mezi expozicí konzervačním látkám v očních kapkách proti glaukomu a prevalencí dalších operací pro glaukom. Její výsledky lze zvážit při rutinním předepisování antiglaukomových očních kapek, přímou souvislost však musejí prokázat budoucí randomizované klinické studie.

(saz)

Zdroj: Chamard C., Larrieu S., Baudouin C. et al. Preservative-free versus preserved glaucoma eye drops and occurrence of glaucoma surgery. A retrospective study based on the French national health insurance information system, 2008–2016. Acta Ophthalmol 2020 Nov; 98 (7): e876–e881, doi: 10.1111/aos.14410.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se