Trifluridin/tipiracil v reálné klinické praxi – aktuální data ze Španělska

9. 9. 2021

Trifluridin/tipiracil je indikovaný k léčbě pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), u nichž podle výsledků klinických studií prodlužuje celkové přežití (OS) i přežití bez progrese onemocnění (PFS). Na letošním Světovém kongresu o gastrointestinálních nádorech Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO), konaném virtuálně od 30. června, byla prezentována španělská studie o účinnosti trifluridin/tipiracilu v podmínkách reálné klinické praxe.

Hodnocená populace pacientů

Jednalo se o multicentrickou retrospektivní analýzu dat pacientů s mCRC, kterým byla podávána kombinace trifluridinu s tipiracilem ve 4 španělských nemocnicích od listopadu 2015 do současnosti. Hodnocena byla účinnost a bezpečnostní profil léčby.

Do hodnocení bylo zahrnuto celkem 222 pacientů (62,6 % muži) s mediánem věku 62 let (rozmezí 31−83 let). Většina pacientů užívala trifluridin/tipiracil ve 3. (54,5 %) nebo ve 4. linii léčby (29,3 %).

Výsledky

Kontroly onemocnění (DCR) bylo po průměrně 3 cyklech terapie dosaženo u 33,8 % pacientů. Medián PFS činil 3,9 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 3,5−4,2), medián OS byl 9,3 měsíce (95% CI 7,9−10,7). Nebyly pozorovány významné rozdíly v účinnosti léčby v závislosti na lokalizaci primárního nádoru nebo mutacích v genech RAS/BRAF.

Účinnost podle rozsahu metastatického onemocnění

Pacienti s metastázami s nízkým objemem (absence masivních jaterních metastáz nebo bez současného výskytu jaterních a plicních metastáz) dosahovali lepší kontroly onemocnění než pacienti s vysokým objemem metastáz (44,9 vs. 24,2 %; p = 0,03). V této podskupině bylo také pozorováno delší PFS (4,1 vs. 3,5 měsíce; p = 0,024) a OS (11,7 vs. 7,8 měsíce; p = 0,012).

Charakteristika podskupiny s největším přínosem z léčby

Ve skupině s nejdelší dobou setrvání na léčbě (6 a více cyklů; n = 51) dosáhli téměř všichni pacienti (92,2 %) stabilizace onemocnění. 43,1 % pacientů z této podskupiny bylo mladších 65 let, 60,8 % mělo onemocnění s nízkým objemem metastáz a 54,9 % bylo léčeno trifluridin/tipiracilem ve 2. či 3. linii léčby. PFS v této podskupině bylo signifikantně vyšší (9,3 měsíce; p < 0,001), s vyšším OS (15,9 měsíce; p < 0,001).

Bezpečnostní profil

Léčba trifluridin/tipiracilem byla velmi dobře snášena. Snížení dávky bylo nutné u 34,7 % pacientů, terapie musela být ukončena z důvodu toxicity pouze u 4,1 % nemocných. Častým nežádoucím účinkem léčby byla neutropenie (u 74,1 % nemocných; stupně ≥ 3 u 20,2 %). Mezi další často pozorované nežádoucí účinky patřily únava (57,8 %), průjem (21,5 %) a nevolnost (24,7 %).

Závěr

Účinnost trifluridin/tipiracilu zaznamenaná v souboru pacientů s mCRC léčených v podmínkách reálné klinické praxe byla v souladu s výsledky klinické studie RECOURSE. Bezpečnostní profil byl taktéž v souladu s předchozími hodnoceními. Z léčby nejvíce profitovali pacienti s nízkým objemem metastáz, u nichž byla terapie podána relativně časně (2. a 3. linie léčby).

(este)

Zdroj:

  • Martínez Pérez J., Espinosa Montaño M., Luque Caro N., Aviñó Tarazona V. P-116 What have we learned about of trifluridine/tipiracil (TAS-102)? Real world data at four GEODA hospitals (Spain). Ann Oncol 2021; 32 (Suppl. 3): S138, doi: 10.1016/j.annonc.2021.05.171.
  • SPC - Souhrn údajů o přípravku Lonsurf [pdf]
    SPC - Souhrn údajů o přípravku Lonsurf


Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se