Stabilizace jaterních metastáz CRC při podávání trifluridin/tipiracilu ve 3. linii terapie – kazuistika

10. 1. 2022

Uvádíme kazuistiku muže narozeného v roce 1944, který v únoru 2016 podstoupil resekci rektosigmoidea pro mnohočetný adenokarcinom. Následně zjištěné jaterní metastázy byly řešeny několika liniemi paliativní terapie v kombinaci s opakovanými chirurgickými resekcemi. Trifluridin/tipiracil nasazený ve 3. linii znamená pro tohoto pacienta dobře tolerovanou perorální léčbu, na které dosáhl stabilizace onemocnění.

Anamnéza

Pacient má v anamnéze arteriální hypertenzi kompenzovanou fixní trojkombinací antihypertenziv, je sledován na urologii po radioterapii karcinomu prostaty v roce 2009, dosud bez recidivy, a na ORL po excizi bazaliomu a carcinoma in situ v oblasti levého ucha v roce 2014, rovněž bez recidivy.

Pacient nekouří, z alkoholu konzumuje nejvýše 1 pivo denně, alergie neguje. V rodinné anamnéze má zhoubný nádor tlustého střeva u matky a bratra. Má 2 zdravé děti, žije s manželkou, dříve pracoval v chemickém závodě, nyní je ve starobním důchodu.

Resekce adenokarcinomu rektosigmoidea

V únoru 2016 byla provedena laparoskopická resekce rektosigmoidea s kolorektální anastomózou. Histologické vyšetření ukázalo multifokální invazivní středně diferencované adenokarcinomy tlustého střeva nepřesahující okraje operačního výkonu. Ve vyšetřených 18 lymfatických uzlinách nebyly zjištěny známky metastatického postižení.

Jednalo se o nádor s nemutovaným onkogenem RAS (wild type). Adjuvantní chemoterapie nebyla indikovaná a pacient byl dále dispenzarizován v místní proktologické poradně.

Generalizace onemocnění do jater a odpověď na systémovou léčbu

V říjnu 2016 byl pacient odeslán do komplexního onkologického centra pro nově zjištěnou generalizaci onemocnění do jater. Přítomno bylo 11 ložisek, největší o průměru cca 3 cm. Lokální kolonoskopický nález byl bez známek recidivy až do oblasti slepého střeva. Hladina nádorových markerů CEA a CA19-9 se oproti stavu před operací zvýšila. V říjnu 2016 proto byla zahájena paliativní chemoterapie 1. linie režimem FOLFOX6 a od 3. cyklu byla přidána cílená anti-EGFR léčba panitumumabem.

CT vyšetření provedené v březnu 2017 ukázalo regresi nálezu v játrech a MRI vyšetření jater v dubnu 2017 potvrdilo přítomnost 12–15 ložisek o velikosti do 5 mm. Pacient pokračoval v chemoterapii. Na základě PET/MRI vyšetření provedeného červnu 2017 bylo zjištěno další výrazné zmenšení ložisek a snížení jejich metabolické aktivity. Mimo játra nebyla nalezena žádná metastatická ložiska, zjištěna nebyla ani lokální recidiva tumoru.

Následná progrese onemocnění a 2. linie léčby

V listopadu 2017 však MRI vyšetření prokázalo progresi jaterních lézí. Ve 2. linii léčby pacient užíval režim FOLFIRI + bevacizumab. Vzhledem k průjmům byla redukována dávka irinotekanu na 75 % a léčba byla opakovaně odkládána z důvodu hematotoxicity. Nakonec pacient absolvoval 12 cyklů FOLFIRI a pokračoval v monoterapii bevacizumabem.

V červnu 2018 ukázalo PET/MRI vyšetření přítomnost pouze 1 jaterní metastázy o průměru 18 mm. V září 2018 pacient podstoupil metastazektomii, v září 2019 radiofrekvenční ablaci (RFA) nově zjištěného ložiska v pravém laloku jater a v srpnu 2020 radiointerveční chemoembolizaci jater pro vícečetná ložiska vzhledu metastáz nově zjištěná na CT. V listopadu 2020 CT vyšetření ukázalo regresi metastáz, absenci nových ložisek i lokální recidivy.

Stabilizace při 3. linii léčby

V lednu 2021 byla opět nalezena generalizace onemocnění s novými metastázami v pravém jaterním laloku. Byla proto indikována 3. linie chemoterapie. Od února 2021 pacient užívá trifluridin/tipiracil (Lonsurf) p.o. 2× denně 1.–5. den a 8.–12. den každého 28denního cyklu. V březnu 2021 byla provedena opakovaná transarteriální chemoembolizace ložiska patrného na CT před nekrotickým ložiskem po RFA.

Podle nálezu na CT vyšetření provedeném v červenci 2021 bylo dosaženo stabilizace onemocnění. Nález byl označen za radiofrekvenčně a chirurgicky již neovlivnitelný. Pacient nadále užívá trifluridin/tipiracil. Léčba je provázena neutropenií stupně 2, nutná je podpora růstovými faktory, jinak je velmi dobře tolerovaná. Další kontrolní CT vyšetření bylo v době přípravy kazuistiky naplánováno na listopad 2021.

(zza)

Zdroj:Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se