Prolongovaný průběh metastatického karcinomu žaludku s dlouhodobou stabilizací – kazuistika

24. 5. 2022

V následující kazuistice prezentujeme případ pacienta s prolongovaným onkologickým onemocněním – karcinomem žaludku. Pacient je dlouhodobě asymptomatický a v dobrém výkonnostním stavu navzdory mnohočetným metastázám do plic, a to díky stabilizaci na léčbě trifluridin/tipiracilem.

65letý pacient s anamnézou bolestí břicha byl vyšetřen ve FN Motol (11/2017). Zachycen byl tumor gastroezofageální junkce, histologicky adenokarcinom, stagingovými vyšetřeními vyloučena generalizace. Hodnoceno jako cT4N1M0 (dle CT), dle EUS T3.

V anamnéze ischemická choroba srdeční (ICHS) se zavedením koronárních stentů v roce 2016, jinak v minulosti sledován pro gastroezofageální reflux.

Indikován k perioperační chemoterapii a odeslán k nám na Onkologickou kliniku 3. LF UK a FN Královské Vinohrady. Zaveden centrální žilní port a zahájena léčba režimem FLOT (5-fluorouracil, oxaliplatina, docetaxel) s podporou růstovými faktory (1/2018). Po 4 cyklech proveden restaging s významnou regresí dle CT (2/2018).

Dne 10. 4. 2018 ve FN Motol provedena resekce R1 distálního jícnu, hrudní ezofagogastroanastomóza. Histologicky adenokarcinom G2 s prorůstáním do tukové tkáně spodiny resekátu a do adventicie v oblasti gastroezofageální junkce, kde zasahuje do resekční linie, TRG 4 dle Mandarda, 13 LU bez metastáz, ypT3ypN0 G2.

Pacient absolvoval pooperační chemoterapii režimem FLOT 4 cykly (od 5/2018). Vzhledem k R1 pozitivitě provedena pooperační radioterapie 45 Gy na oblast po resekci jícnu (8–9/2018). Dále byl sledován.

Dle CT následující rok suspektní plicní nález (1/2019), při další kontrole ložiska stacionární, jen malá (5 mm), bez progrese velikosti (4/2019). Na dalším kontrolním CT stav hodnocen jako progrese – například 1 z plicních ložisek se jednoznačně zvětšilo z 0,5 na 1 cm (8/2019). Pacientovi nabídnuta systémová léčba, kterou však v té době odmítl.

Dle dalšího kontrolního CT plicní nález bez vývoje (10/2019). Následující rok byla na základě kontrolních CT (včetně PET/CT) zaznamenána jednoznačně progrese plicního nálezu (1/2020 a 5/2020). Znovu nabídnuta systémová léčba, kterou zahájil kombinací paklitaxel/ramucirumab (5/2020).

Po 3 cyklech na dalším CT patrná regrese plicních metastáz (8/2020), pokračoval dalšími 3 cykly, kdy byl na kontrolním CT nález hodnocen jako stabilní (11/2020). Pro intoleranci chemoterapie pacient následně léčen jen monoterapií ramucirumabem à 14 dní. Dle restagingového CT (2/2021) stav hodnocen jako progrese (PD) dle kritérií RECIST.

Indikována změna léčby na trifluridin/tipiracil. Zažádáno o úhradu ze ZP dle §16 a po schválení zahájeno jeho podávání (od 3/2021). Nález při restagingovém CT (6/2021) hodnocen jako stabilní (SD), stejně tak i při dalším vyšetření (1/2022). Pacient bez velkých obtíží pokračoval v léčbě jen s minimální redukcí dávky. Po celou dobu terapie performance status (PS) dle WHO prakticky 0–1.   

Obr. 1  CT hrudníku 2/2021, plicní metastáza – před zahájením léčby trifluridin/tipiracilem
Obr. 1  CT hrudníku 2/2021, plicní metastáza – před zahájením léčby trifluridin/tipiracilem

Obr. 2  CT hrudníku 6/2021, nález plicních metastáz – stabilní nemoc
Obr. 2  CT hrudníku 6/2021, nález plicních metastáz – stabilní nemoc

Obr. 3  CT hrudníku 1/2022, stabilní nález
Obr. 3  CT hrudníku 1/2022, stabilní nález

MUDr. Markéta Šejdová
Onkologická klinika 3. LF UK a FNKVŠtítky
Gastroenterologie a hepatologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se