Vliv hydroxychlorochinu na inzulinovou senzitivitu u obézních pacientů

24. 11. 2012

Pacienti s určitými revmatickými chorobami (revmatoidní artritis – RA, systémový lupus – SLE) mají zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění (CVD).

Pacienti s určitými revmatickými chorobami (revmatoidní artritis – RA, systémový lupus – SLE) mají zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění (CVD). K vývoji CVD u těchto osob pravděpodobně přispívají systémové zánětlivé změny vyvolané elevací hladin TNF alfa a interleukinu 6. Vysvětlením spojitosti mezi systémovým zánětem u revmatických chorob a rizikem CVD může být zhoršení inzulinové rezistence. Inzulinová rezistence představuje zhoršenou senzitivitu tkání k inzulinu a poruchu glukózového metabolismu, předchází vývoji diabetu mellitu a je součástí metabolického syndromu.

Část farmak určených k léčbě revmatických onemocnění může být spojena se zlepšením inzulinového a tím i glukózového metabolismu. K těmto léčivům řadíme antagonistu interleukinu I antakinra, který efektivně snižuje hladinu glykovaného hemoglobinu u pacientů s diabetem mellitem 2. typu, a antagonistu TNF alfa, který zlepšuje inzulinovou rezistenci u pacientů s RA či ankylozující spondylitidou. Z předchozích vědeckých prací vyplynulo, že hydroxychlorochin, který je užívaný při terapii RA a SLE, může redukovat riziko diabetu u pacientů s RA.

Cílem bostonské studie bylo prokázat vliv hydroxychlorochinu (HCQ) na inzulinovou senzitivitu, rezistenci a sekreci inzulinu v beta-buňkách pankreatu u obézních nediabetických pacientů. Do longitudinální otevřené studie bylo zařazeno 13 jedinců bez systémového zánětlivého onemocnění, kteří užívali HCQ v dávce 6,5 mg/kg hmotnosti po dobu 6 týdnů.

U účastníků studie byl proveden 3× orální glukózový toleranční test (v 0. týdnu – před zahájením podávání HCQ –, v 6. týdnu – po ukončení podávání HCQ – a ve 12. týdnu). V každém časovém období byly vypočteny následující parametry: index inzulinové senzitivity dle Matsuda (ISI), index HOMA inzulinové rezistence a index HOMA-B.

Z výsledků vyplynulo, že průměrný věk skupiny byl 49 let, 77 % tvořily ženy, průměrný body mass index byl 36,1 kg/m2. Po 6 týdnech HCQ léčby se ISI index zvýšil z hodnoty mediánu 4,5 na 8,9 (p = 0,040), index HOMA inzulinové rezistence se snížil z mediánové hodnoty 2,1 na 1,8 s (p = 0,09). Všechny tyto proměnné se vrátily k bazálním hodnotám ve 12. týdnu.

Závěrem autoři konstatovali, že podávání hydroxychlorochinu nediabetickým obézním pacientům bylo po 6 týdnech spojeno se signifikantním zvýšením inzulinové senzitivity a s trendem k redukci inzulinové rezistence a inzulinové sekrece. Tato data potvrdila, že HCQ používaný k terapii revmatoidní artritis má současný příznivý účinek na inzulinovou senzibilizaci.

(moa)

Zdroj: Mercer et al. Hydroxychloroquine improves insulin sensitivity in obese non-diabetic individuals. Arthritis Research & Therapy 2012, 14: R135Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se