Užití pozitronové emisní tomografie u revmatologických onemocnění

15. 4. 2013

Pozitronová emisní tomografie (PET) je vyšetřovací metoda masivně užívaná v onkologické péči, nicméně je možno ji využít i v péči o pacienty se zánětlivými onemocněními. Studie autorů publikovaná v časopise World Journal of Radiology byla zaměřena na využití 18F-FDG-PET u pacientů s revmatologickými onemocněními

Pozitronová emisní tomografie (PET) je vyšetřovací metoda masivně užívaná v onkologické péči, nicméně je možno ji využít i v péči o pacienty se zánětlivými onemocněními. Studie autorů publikovaná v časopise World Journal of Radiology byla zaměřena na využití 18F-FDG-PET u pacientů s revmatologickými onemocněními.

Do studie bylo zařazeno 28 nově diagnostikovaných pacientů – z toho 17 trpělo revmatoidní artritidou (RA), 11 seronegativní spondyloartropatií (SSA – z čehož u 7 šlo o ankylozující spondylitidu, u 3 o psoriatickou artritidu a u 1 o nespecifickou SSA). Celotělový PET scan byl proveden jednu hodinu po aplikaci značené fluorodeoxyglukózy (FDG), separátní scany byly získány pro končetiny. Další vyšetření pomocí PET proběhla v průběhu léčby u 9 pacientů s RA (6–9 týdnů od zahájení léčby) a 1 pacienta s psoriatickou artritidou. Metabolická odpověď byla hodnocena kvalitativně i kvantitativně a byla porovnána i s klinickým stavem pacientů.

Kvalitativní vychytání FDG odpovídalo klinickému postižení kloubů, hodnotám sedimentace či C-reaktivního proteinu a klinickému hodnocení. U všech 17 pacientů s RA byla největší akumulace FDG v oblasti bolestivých/oteklých kloubů. Způsob akumulace byl homogenní a intenzivní. Pravidelným nálezem byly i známky hypermetabolismu v regionálních lymfatických uzlinách. Pokud šlo o hodnocení odpovědi na léčbu, pak lépe vyhovovala metoda užití SUVmax (maximální hodnoty standardizovaného vychytávání). U 4 pacientů byla viditelná uspokojivá odpověď, 3 měli stabilní nález a u 2 byla prokázána progrese onemocnění. Ztráta vychytávání FDG v regionálních lymfatických uzlinách u pacientů s RA po podávání nemoc modifikujících protizánětlivých léků se zdála být přídatným parametrem pro definování pacientů, kteří na léčbu odpovídají. Naopak u pacientů se SSA bylo vychytávání FDG v kloubech heterogenní, nízkého stupně a nesymetrické.

18F-FDG-PET tedy dle autorů přesně vymezuje aktivitu probíhajícího revmatického onemocnění (a to jak v kloubních, tak mimokloubních lokalizacích) a je v úzkém vztahu ke klinickým symptomům. Odlišné zobrazení metabolismu pomocí FDG u RA a SSA může mít důležité důsledky pro diagnostiku a další užití metody v průběhu léčby. FDG-PET může být také citlivou metodou pro časné hodnocení léčebné odpovědi, zejména při užití kvantitativních informací.

(eza)

Zdroj: Vijayant V. et al. Potential of (18)F-FDG-PET as a valuable adjunct to clinical and response assessment in rheumatoid arthritis and seronegative spondyloarthropathies. World J Radiol 2012 Dec 28; 4 (12): 462–8; doi: 10.4329/wjr.v4.i12.462Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se