Predikce rizika ischemické CMP u pacientů s revmatoidní artritidou pomocí zjednodušeného skóre

3. 12. 2020

Ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) jsou ve vyspělých zemích častou příčinou smrti nebo významného zdravotního postižení. Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) jsou jimi postihováni ještě častěji než běžná populace. Nově vyvinutý skórovací systém je schopný předpovědět riziko výskytu iCMP u těchto pacientů.

Cévní mozkové příhody u pacientů s RA

Revmatoidní artritida patří mezi nejčastější chronické zánětlivé polyartropatie. Její prevalence se udává mezi 0,5 a 1 % a vyskytuje se častěji u žen. Pacienti s revmatoidní artritidou mají oproti běžné populaci vyšší riziko ischemických cévních mozkových příhod, po prodělané příhodě je u těchto nemocných také vyšší riziko dlouhodobých následků a zvýšená mortalita. Dle dostupných studií je souvislost RA s rizikem iCMP vysvětlována přítomností autoprotilátek, autoantigenů a prozánětlivých cytokinů, jež mohou přispívat ke změnám vedoucím ke vzniku aterosklerotických plátů, například cestou vyvolání endotelové dysfunkce a změn intimomediální tloušťky.

Skórovací systémy pro CMP a jejich využití u dalších diagnóz

Pro odhad rizika iCMP byla již v minulosti využívána řada nástrojů. Jako příklad lze uvést skóre CHADS2 či jeho zmodernizovanou verzi CHA2DS2-VASc. Každému z rizikových faktorů (C – srdeční selhání; H – arteriální hypertenze; A – věk ≥ 75 let; D – diabetes mellitus; S – CMP či TIA v anamnéze; V – vaskulární onemocnění; A – věk 65–74 let; S – ženské pohlaví) v těchto škálách odpovídá určité množství bodů, jejichž součtem získáme výsledné skóre. Tyto skórovací systémy jsou široce využívány pro hodnocení rizika závažných (ischemických) kardiovaskulárních příhod pacientů s fibrilací síní. V poslední době se však používají i pro zhodnocení rizika iCMP u specifických skupin pacientů. Své uplatnění našly například v případě srdečního selhání, systémového lupusu, diabetu nebo právě revmatoidní artritidy.

Potřebuje RA vlastní skórovací systém? 

Recentně byla publikována studie, jejíž autoři si kladli otázku, zda jsou výše zmíněné skórovací systémy opravdu vhodné i pro pacienty s revmatoidní artritidou. Vypracovali proto retrospektivní kohortovou studii, jejímž cílem bylo vytvořit nové a zjednodušené skóre, jež by bylo schopné predikovat riziko iCMP u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří netrpí fibrilací síní (non-AF RA). Analyzovali data z tchaj-wanského národního registru obsahujícího 1 milion pacientů, kde na základě kódů vycházejících z mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-9-CM) identifikovali pacienty s revmatoidní artritidou. Do studie nebyly zahrnuty osoby mladší 20 let a pacienti, kteří současně trpěli fibrilací nebo flutterem síní. Byla tak hodnocena data celkem 592 pacientů s non-AF RA, kteří byli sledováni až do výskytu první iCMP nebo po maximální dobu 10 let.

Ze studie vyplynuly 3 hlavní poznatky:

  1. Skóre CHADS2 bylo zhodnoceno jako nedostačující pro predikci rizika iCMP u pacientů s non-AF RA.
  2. Skóre CHA2DS2-VASc ≥ 2 bylo u těchto pacientů spojeno s vyšším rizikem iCMP. Ne všechny parametry tohoto skóre však byly vhodné pro pacienty s RA.
  3. Bylo vyvinuto nové skóre RA-CHADSV, které je určeno speciálně pro pacienty s non-AF RA.

RA-CHADSV a jeho výhody

Na základě analýzy dat byla vytvořena nová a jednodušší stratifikační škála, která hodnotí pouze tyto rizikové faktory:

  • C: kongestivní (městnavé) srdeční selhání
  • H: arteriální hypertenze
  • A: věk ≥ 75 let 
  • D: diabetes mellitus
  • S: CMP, TIA či tromboembolismus v anamnéze
  • V: vaskulární onemocnění

Každému rizikovému faktoru je přidělen 1 bod, výsledný součet pak udává hodnotu skóre RA-CHADSV. Pokud je u pacientů s non-AF RA jeho hodnota ≥ 1, předpokládá se u nich vyšší riziko iCMP. Tento nástroj přináší v porovnání se skóre CHA2DS2-VASc srovnatelné výsledky, jeho použití je však jednodušší. Může tak být vhodnou pomůckou pro management pacientů s non-AF RA, dobře použitelnou v podmínkách klinické praxe.

(viv)

Zdroj: Hsu C.-W., Ng, K.-J., Lu M.-C., Koo M. Predicting the risk of ischemic stroke among patients with rheumatoid arthritis using a simplified RA-CHADSV score based on the CHA2DS2-VASc score. Medicina (Kaunas) 2020 Feb 12; 56 (2): 73, doi: 10.3390/medicina56020073.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se