Inhibice TNF u pacientů s revmatoidní artritidou a její spojitost s rekurencí a smrtí způsobenou nádory hlavy a krku

22. 9. 2016

Cílem této retrospektivní kohortové studie bylo určení rizika rekurence nádorů hlavy a krku a smrti způsobené těmito nádory u pacientů s revmatoidní artritidou léčených inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru. Revmatičtí pacienti s nádorem hlavy či krku byli vybráni z amerického národního registru válečných veteránů (při US Department of Veterans Affaires). Sběr dat a potvrzení diagnózy byly provedeny přezkumem elektronicky vedených lékařských záznamů.

Cílem této retrospektivní kohortové studie bylo určení rizika rekurence nádorů hlavy a krku a smrti způsobené těmito nádory u pacientů s revmatoidní artritidou léčených inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru. Revmatičtí pacienti s nádorem hlavy či krku byli vybráni z amerického národního registru válečných veteránů (při US Department of Veterans Affaires). Sběr dat a potvrzení diagnózy byly provedeny přezkumem elektronicky vedených lékařských záznamů.

Kohorta pacientů byla následně rozdělena na dvě skupiny. Zatímco první skupina užívala nebiologickou chorobu modifikující antirevmatickou léčbu (nbDMARDs), druhá skupina byla léčena pomocí inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (antiTNF). V obou skupinách byli pacienti s diagnostikovaným nádorem hlavy či krku. Celkem bylo do studie zařazeno 180 pacientů, 149 z nich užívalo nebiologickou léčbu, 31 bylo léčeno pomocí TNFi.

K rekurenci nádorů hlavy a krku nebo smrti způsobené tímto onemocněním došlo podle záznamů u 5 z 31 biologicky léčených pacientů (16,1 %) a u 44 ze 149 klasicky léčených pacientů (29,5 %). Rekurence či smrt byly zaznamenány u 2 ze 16 pacientů (13 %), kteří užívali antiTNF rok před odhalením nádorového onemocnění, ale již ne po něm. Jako rizikový faktor rekurence či smrti bylo stanoveno čtvrté stadium rakovinového onemocnění (HR 2,49 [CI 1,06−5,89], p = 0,04). Naopak chirurgická léčba či ozařování byly spojené s nižším rizikem návratu onemocnění (HR 0,35 [CI 0,17−0,74], p = 0,01; HR 0,39 [CI 0,20−0,76], p = 0,01).

Podle závěrů studie léčba pomocí inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru nijak nezvyšuje riziko návratu nádorů hlavy či krku nebo smrti způsobené tímto onemocněním; zejména u pacientů s prodlužujícím se intervalem mezi původní léčbou nádorového onemocnění a jeho nonrekurencí je užití antiTNF preparátů bezpečné. V této studii nebyla nalezena žádná spojitost mezi zvýšeným rizikem nádorového onemocnění či smrtí z důvodu nádorového onemocnění.

(jez)

Zdroj: Phillips Z., Zeringue A. L., McDonald J. R. et al. Tumor necrosis factor inhibition and head and neck cancer recurrence and death in rheumatoid arthritis. PLoS One 2015 Nov 23; 10 (11): e0143286; doi: 10.1371/journal.pone.0143286.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se