Antirevmatická léčba má limitovaný vliv na metabolismus prostaglandinu E2 v zánětlivé synovii

12. 8. 2012

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé onemocnění, v jehož patogenezi hraje důležitou roli prostaglandin E2 (PGE2). Enzymy, které se podílejí na jeho syntéze, jsou vysoce exprimované v zánětlivé kloubní výstelce.

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé onemocnění, v jehož patogenezi hraje důležitou roli prostaglandin E2 (PGE2). Enzymy, které se podílejí na jeho syntéze, jsou vysoce exprimované v zánětlivé kloubní výstelce. Poměrně málo je známo o 15-prostaglandin dehydrogenáze (15-PGDH), která PGE2 metabolizuje. Výzkumná práce publikovaná v Arthritis Research and Therapy se zabývala přítomností 15-PGDH v synoviální tkáni u zdravých jedinců a u pacientů se zánětlivou artritidou. Dalším cílem práce bylo definování vlivu běžné léčby RA na expresi 15-PGDH.

Hodnoceny byly vzorky synoviální tkáně, které byly získány od zdravých jedinců, jedinců s psoriatickou artritidou, osteoartritidou a RA. Exprese 15-PGDH byla vyšetřena imunohistochemicky. Dále byl hodnocen stupeň značení enzymu pomocí počítačové analýzy na vzorcích synovie od dvou skupin pacientů s RA získaných před léčbou, kterou byla buď intraartikulární aplikace glukokortikoidů, nebo orálně podávaný metotrexát, a po ní.

15-PGDH byla přítomná jak ve zdravé, tak i zánětlivé synoviální tkáni. Přítomnost 15-PGDH byla nalezena zejména ve výstelkových makrofázích, fibroblastech a v cévách. Intraartikulární glukokortikoidy měly tendenci k redukci exprese 15-PGDH v synoviální tkáni získané od pacientů s RA (p = 0,08), zatímco léčba metotrexátem se PGE2 metabolické dráhy nedotkla.

Časná terapie metotrexátem měla minimální vliv na expresi 15-PGDH a žádný na enzymy v PGE2 dráze či na metabolity derivované cyklooxygenázou (COX). Klasická antirevmatická léčba tedy necílí na PGE2 asociované dráhy, které tak mohou přispívat k udržování zánětlivého procesu u RA. Z tohoto pohledu pak terapeutické strategie mající vliv na blokádu zánětem indukované syntézy PGE2 mohou mít smysl ve snížení lokálních zánětlivých mediátorů synovie a prevence jejího poškozování.

(eza)

Zdroj: Gheorghe K. R. et al. Limited effect of anti-rheumatic treatment on 15-prostaglandin dehydrogenase in rheumatoid arthritis synovial tissue. Arthritis Res Ther 2012 May 22; 14 (3): R121.Štítky
Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se