Gastrointestinální bezpečnost přímo působících perorálních antikoagulancií – rozsáhlá populační studie

10. 11. 2017

Přímo působící perorální antikoagulancia (DOACs, dříve NOACs) jsou relativně novou skupinou antikoagulancií, kterou lze použít v prevenci cévní mozkové příhody a při léčbě i prevenci hluboké žilní trombózy či plicní embolie u dospělých. Všechna antikoagulancia mohou zvyšovat riziko krvácení z gastrointestinálního traktu.

Přímo působící perorální antikoagulancia (DOACs, dříve NOACs) jsou relativně novou skupinou antikoagulancií, kterou lze použít v prevenci cévní mozkové příhody a při léčbě i prevenci hluboké žilní trombózy či plicní embolie u dospělých. Všechna antikoagulancia mohou zvyšovat riziko krvácení z gastrointestinálního traktu. Autoři studie publikované letos na jaře v časopisu Gastroenterology zkoumali, které z DOACs má nejpříznivější gastrointestinální bezpečnostní profil. Současně srovnávali vliv jednotlivých léčiv na riziko gastrointestinálního krvácení u pacientů rozdělených podle věku.

Sledovaná populace pacientů

Jednalo se o retrospektivní analýzu dat privátně pojištěných klientů i pojištěnců v rámci systému Medicare Advantage ve Spojených státech amerických. Byly vytvořeny 3 kohorty pacientů s nevalvulární fibrilací síní s expozicí dabigatranu, rivaroxabanu nebo apixabanu v období od 1. října 2010 do 28. února 2015. Srovnání rivaroxabanu oproti dabigatranu proběhlo u 31 574 pacientů, apixabanu oproti dabigatranu u 13 084 pacientů a apixabanu oproti rivaroxabanu u 13 130 pacientů. Vstupní charakteristiky byly u pacientů v jednotlivých skupinách obdobné díky použití metody propensity score párování.

Výsledná zjištění

Gastrointestinální krvácení se objevilo u více pacientů užívajících rivaroxaban než u nemocných s dabigatranem (poměr rizik [HR] 1,20; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,00−1,45). Apixaban byl spojen s významně nižším rizikem krvácení než dabigatran (HR 0,39; 95% CI 0,27−0,58; p < 0,001) i rivaroxaban (HR 0,33; 95% CI 0,22−0,49; p < 0,001).

Výskyt všech krvácivých komplikací se při léčbě prostřednictvím DOACs zvyšoval u pacientů ve věku 75 let a více, u velmi starých osob měl opět významně nižší riziko gastrointestinálního krvácení apixaban oproti dabigatranu (HR 0,45; 95% CI 0,29−0,71) i rivaroxabanu (HR 0,39; 95% CI 0,25−0,61). Medián doby do výskytu krvácení činil < 90 dní u apixabanu a rivaroxabanu a < 120 dní u dabigatranu.

Závěr

Tato populační analýza potvrzuje častější výskyt gastrointestinálního krvácení a jeho narůstající incidenci s věkem u nemocných léčených DOACs. Nicméně ze srovnávaných léčiv měl apixaban nejlepší bezpečnostní profil z hlediska gastrointestinálního krvácení u všech věkových kategorií, tedy i u nejohroženější skupiny nemocných ve věku 75 let a více.

(epa)

Zdroj:

  1. Abraham N. S., Noseworthy P. A., Yao X. et al. Gastrointestinal safety of direct oral anticoagulants: a large population-based study. Gastroenterology 2017 Apr; 152 (5): 1014−1022.e1, doi: 10.1053/j.gastro.2016.12.018.
  2. SPC Eliquis. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002148/WC500107728.pdf

 

Mohlo by vás také zajímat:

Antikoagulační léčba u pacientů před operačními výkonyŠtítky
Dětská kardiologie Chirurgie cévní Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se