Andexanet alfa jako účinné antidotum inhibitorů faktoru Xa

11. 12. 2017

Je antidotum inhibitorů faktoru Xa andexanet alfa efektivní? Na tuto otázku přináší odpověď průběžná analýza studie ANNEXA-4.

Inhibitory faktoru Xa a jejich antidotum

Randomizované klinické studie prokázaly, že nová antikoagulancia, konkrétně inhibitory faktoru Xa (FXa), jsou bezpečná a efektivní léčiva v terapii a prevenci hluboké žilní trombózy a v prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s fibrilací síní.

Z podstaty svého působení je užívání těchto léčiv spojeno s krvácivými epizodami, jež mohou být závažné i fatální. Řešení takových situací je poněkud komplikovanější, a to vzhledem k absenci specifické rychle působící reverzní látky. Z tohoto důvodu byl vyvinut andexanet alfa, jenž dokáže zvrátit působení jak přímých, tak nepřímých inhibitorů FXa.

Andexanet alfa je rekombinantní modifikovaný lidský protein faktoru Xa (tzv. decoy neboli „klamající“), který cíleně váže inhibitory FXa, ale chybí mu vnitřní katalytická aktivita. Působí tak jako antidotum všech inhibitorů FXa.

Studie ANNEXA-4

První výsledky ze studie s andexanetem byly uveřejněny v New England Journal of Medicine v září 2016. Jedná se o průběžnou analýzu pacientů, jejichž sledování bylo dokončeno v červnu 2016.

ANNEXA-4 je prospektivní otevřenou multicentrickou studií, jež byla zahájena v dubnu 2015 a hodnotí klinický efekt andexanetu v kontrole krvácení spojeného s inhibitory FXa. V publikované průběžné analýze bylo hodnoceno použití andexanetu u 67 nemocných, u nichž se vyskytlo akutní závažné krvácení v rámci 18 hodin po podání inhibitoru FXa (apixaban, edoxaban, rivaroxaban, enoxaparin). Všem pacientům byl podán bolus andexanetu následovaný 2hodinovou infuzí léčiva.

Průběžné výsledky

Průměrný věk pacientů byl 77 let a krvácení u nich nastalo zejména do gastrointestinálního traktu či intrakraniálně. Průměrný čas od přijetí pacienta na pohotovost do podání bolusu andexanetu činil 4,8 ± 1,8 hodiny. Po podání bolusu došlo k poklesu anti-Xa aktivity o 89 % u nemocných užívajících rivaroxaban a o 93 % u pacientů léčených apixabanem. Tyto nízké hladiny přetrvávaly v průběhu následující dvouhodinové infuze andexanetu.

Pokud jde o klinickou účinnost, po 12 hodinách od infuze andexanetu byla hemostáza hodnocena jako excelentní či dobrá u 37 ze 47 pacientů posuzovaných v analýze účinnosti. Ve 30denním následném sledování pacientů se trombotická komplikace vyskytla u 18 % nemocných.

Závěr

Výsledky předběžné analýzy probíhající studie ANNEXA-4 ukázaly, že iniciální bolus andexanetu s následující 2hodinovou infuzí vede k významné redukci anti-Xa aktivity u pacientů, u nichž se rozvinulo akutní závažné krvácení spojené s podáváním inhibitorů FXa. Efektivní hemostáza byla pozorována v 79 % případů. Jedná se tedy o účinné antidotum, které pomůže zlepšit bezpečnost podávání inhibitorů FXa.

(eza)

Zdroj: Connolly S. J., Milling T. J. jr., Eikelboom J. W. et al. Andexanet alfa for acute major bleeding associated with factor Xa inhibitors. N Engl J Med 2016; 375: 1131–1141, doi: 10.1056/NEJMoa1607887.Štítky
Dětská kardiologie Chirurgie cévní Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se