Velké ortopedické výkony u pacientů s inhibitorem léčených emicizumabem

28. 7. 2020

Italští autoři prezentovali na fóru Světové federace pro hemofilii (WFH) výsledky sledování menší série hemofiliků s inhibitorem léčených emicizumabem, kteří podstoupili velký ortopedický výkon. Tyto informace jsou stále velmi důležité, protože emicizumab jako nový lék přináší též nový pohled na to, jakým způsobem u těchto velmi rizikových pacientů zajistit operaci.

Sledovaní pacienti

Mezi roky 2018 a 2019 byly u 3 pacientů s vysokým titrem inhibitoru provedeny 4 velké operace – 1 amputace nad kolenem a u stejného pacienta i totální endoprotéza kolenního kloubu, u dalších pacientů potom 1 výměna kyčle a 1 parciální revize kloubní kolenní protézy. Všichni tito pacienti byli před výkonem léčeni profylakticky emicizumabem. Všichni dostali před operací a dále v intervalu 4 hodin rekombinantní koagulační faktor VIIa (rFVIIa) v dávce 90 μg/kg. Takto byli pacienti u všech výkonů substituováni prvních 48 hodin, dále po 6 hodinách následující 2 dny, po 8 hodinách 4. a 6. den a posléze s delšími intervaly do 14 dnů od operace.

Výsledky

Všichni pacienti prodělali výkon bez komplikací a ty se neobjevily ani v následujícím sledování. Kontrola krvácení byla hodnocena jako efektivní. Pouze u amputačního výkonu byly zavedeny drény na 3 pooperační dny. Všichni pacienti byli propuštěni z ortopedie po zahájení časné rehabilitace, průměrná doba hospitalizace představovala 12 dnů. Všichni hodnotili zlepšení stavu po operaci, zmírnění bolestí a zlepšení kloubních funkcí.

Závěr

Tato zkušenost ukazuje, že u pacientů s inhibitorem léčených emicizumabem je možné i s menšími dávkami rFVIIa, než bylo v takových případech tradičně nutné podávat, provést úspěšně − za efektivní hemostatické kontroly a bez významnějších komplikací − velké operační výkony, které vedou ke zlepšení celkové kvality života.

(eza)

Zdroj: Carulli Ch., Linari S., Pieri L. et al. Major orthopaedic surgery in subjects with haemophilia A and inhibitors trerated with emicizumab and rFVIIa: a preliminary report. Abstracts of the World Federation of Hemophilia, Virtual Summit – Connecting the Global Bleeding Disorders Community, June 2020. Haemophilia 2020 Jun 1; 26 (S4): MED-PP-025 (101).Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se