Protilátky proti emicizumabu jako pomocník pro přesnější testování aPTT

9. 8. 2019

Podávání emicizumabu, bispecifické protilátky nahrazující chybějící aktivovaný faktor (F) VIII, nadměrně zkracuje aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT), což má za následek nepřesné měření srážecích faktorů v průběhu léčby. Hledají se proto možnosti jak dosáhnout větší přesnosti měřených výsledků při léčbě emicizumabem.

Inzerce

Jedním z možných přístupů je použití antiidiotypových monoklonálních protilátek proti emicizumabu v rámci přípravy před samotným měřením. Autoři z Japonska představili na kongresu International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), jenž se konal v australském Melbourne v červenci 2019, výsledky svého výzkumu na toto téma.

Metodika a průběh

V rámci experimentu přidali emicizumab do vzorků plazmy deficitní pro FVIII. Následně byly přidány protilátky proti emicizumabu v poměru 1 : 20 a směs byla inkubovaná při pokojové teplotě po dobu 5 minut. Byly srovnány hodnoty měření v původní plazmě s hodnotami u plazmy obohacené o emicizumab s protilátkami proti němu nebo bez nich. Konkrétně byly stanoveny hodnoty aPTT, hladiny FVIII, FIX, FXI, FXII a přirozených antikoagulantů měřených pomocí testování aPTT – proteinu C a proteinu S.

Výsledky

Přidání emicizumabu vedlo ke zkrácení srážecích časů ve všech testech, což mělo za následek naměření vysokých hladin FVIII, FIX, FXI i FXII a naopak snížení hladin proteinů C a S. Po přidání protilátek proti emicizumabu se výsledky měření blížily výsledkům změřeným v původní plazmě.

Závěr

Tento in vitro experiment ukázal, že antiidiotypové protilátky proti emicizumabu, jež jsou přidány do směsi ještě před provedením testů založených na principu aPTT, dokážou úplně zrušit nadměrný účinek emicizumabu na toto testování. Jedná se o důležitý experiment, jenž může pomoci v získávání přesnějších výsledků klinického hodnocení u pacientů léčených emicizumabem.

(eza)

Zdroj: Ogiwara K., Nogami K., Shinohara S. et al. PB0729: Anti-idiotype monoclonal antibodies to emicizumab enable measurements of aPTT-based coagulation/anticoagulation assays in the presence of emicizumab. ISTH 2019 Congress, Melbourne, 6.−10. července 2019.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×