Jak se vyvíjejí trendy ve sportování u hemofiliků a do jaké míry jsou limitovaní svou nemocí

14. 2. 2020

Historicky se sportovní aktivita hemofilikům spíše nedoporučovala, nicméně s měnícími se možnostmi léčby a s profylaxí jakožto zlatým standardem péče o tyto nemocné se v posledních letech sport stal součástí jejich života. Nizozemsko tradičně velmi podporuje sport, a to i u pacientů s chronickými onemocněními. Ve svém posterovém sdělení na únorovém 13. výročním kongresu EAHAD v Haagu představili zdejší lékaři výsledky dotazníkového šetření na téma hemofilie a sport.

Hodnocená populace a data

Nemocní s hemofilií vyplnili dotazníky Modifiable Activities Questionnaire a Haemophilia Activities List a jejich odpovědi byly zpracovány se zaměřením na vybraný sport, jeho intenzitu (frekvenci a trvání aktivity) a věk. Sporty byly také rozděleny do několika kategorií dle rizika krvácení. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 635 dospělých a 125 dětských nemocných s hemofilií.

Výsledná zjištění

Podíl pravidelně sportujících osob s hemofilií byl vysoký (68 % dětí a 59 % dospělých), dokonce se prakticky nelišil od celkové populace v Nizozemsku (69 % dětí a 58 % dospělých). Byl pozorován pokles podílu sportujících osob s věkem, což ovšem odpovídá i zjištěním v obecné populaci.

U dospělých s hemofilií sportovalo více osob s mírnou formou nemoci oproti těžké formě (63 vs. 53 %; pro sporty s vysokým rizikem krvácení to pak bylo 21 vs. 13 %). U dětí nebylo popsáno spojení mezi závažností hemofilie a mírou sportování, a to ani u sportů s vysokým rizikem krvácení.

Závěr a diskuse

Tento první průzkum v Nizozemsku se zaměřením na sportovní aktivity hemofiliků překvapivě ukázal, že podíl sportujících hemofiliků se ničím neliší od obecné populace. Dospělí s hemofilií popisovali několik omezení při sportování, jež vnímali, dětí žádná omezení nevnímaly.

Výsledky průzkumu naznačují, že nizozemští hemofilici se necítí být svou nemocí omezováni, pokud jde o možnost sportování, a někteří z nich se aktivně věnují i sportům, které jsou tradičně vnímány jako spíše rizikové, zejména pokud jde o riziko krvácení.

Autoři průzkumu nicméně dodávají, že je potřeba dále rozklíčovat informace o druhu a intenzitě sportování a také o možných úrazech a komplikacích, jež mohou být s některými sporty v reálném životě spojeny.

(eza)

Zdroj: Versloot O., Schols S., Gouw S. et al. Trends in sports participation in young and adult patients with haemophilia. Poster 159. 13th annual congress of European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Haag, 5.−7. února 2020.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se