ASH 2020: Účinnost a bezpečnost emicizumabu v rámci dlouhodobého sledování

4. 1. 2021

Na virtuálním setkání Americké hematologické společnosti (ASH) v prosinci 2020 byla publikována nejnovější data týkající se dlouhodobého sledování účastníků klinických studií HAVEN 1−4 s emicizumabem.

Úvod

Emicizumab, monoklonální bispecifická humanizovaná protilátka, umožňuje dosáhnout efektivní hemostázy u pacientů s hemofilií A (HA). Data týkající se účinnosti a bezpečnosti tohoto léčiva již byla publikována, nicméně dlouhodobé výsledky dosud nebyly k dispozici. Aktuální poznatky přinesly poolované informace týkající se pacientů s hemofilií A s inhibitorem nebo bez něj, kteří byli sledováni ve studiích HAVEN 1−4.

4 studie − 400 účastníků: charakteristika sledované populace

Program HAVEN zahrnul dětské i dospělé pacienty s HA. Emicizumab byl napříč těmito studiemi podáván v udržovacích dávkách 1× týdně, 1× za 2 týdny či 1× za 4 týdny. Celkově byla do analýzy zahrnuta data od 400 osob s HA, celková doba léčby dosáhla 970,3 pacientoroku. Medián věku pacientů při vstupu do studií činil 28,5 roku (rozmezí 1−77), 52,3 % mělo inhibitor FVIII. V posledních 24 týdnech před vstupem do studií byl u 60,9 % účastníků zaznamenán cílový kloub. Medián trvání léčebné periody činil 120,4 týdne (mezikvartilový rozdíl [IQR] 89,0−164,4), u 85 % účastníků dosáhla doba sledování léčby minimálně 74 týdny. 11 účastníků terapii přerušilo.

Dlouhodobá účinnost

Napříč všemi studiemi činila roční míra léčených krvácení (ABR) 1,4 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,1−1,7), zůstávala trvale nízká a pozorován byl i trend její další redukce při pokračující léčbě. Během týdnů 121−144 byl u 170 sledovaných pacientů v 82,4 % případů sledován nulový výskyt léčených krvácení, 15,3 % mělo 1−3 léčených krvácení. Ve stejném období mělo 91,8 % účastníků nulový výskyt léčených spontánních krvácení, 90 % nulový výskyt léčených kloubních krvácení. Podíl účastníků s cílovým kloubem poklesl z 60,9 na 4,6 % v týdnech 1−24 a poté na < 1,5 % v dalších časových intervalech.

Dlouhodobá bezpečnost

Emicizumab byl dobře tolerován, žádný další pacient nepřerušil léčbu z důvodu nežádoucí příhody. Při zmrazení dat v květnu 2020 bylo zaznamenáno 1 úmrtí, 3 výskyty trombotické mikroangiopatie (TMA) a 4 tromboembolické události – všechny s výjimkou jedné se vyskytly ve studii HAVEN 1. Všechny TMA i tromboembolické příhody byly spojené s konkomitantním podáváním aPCC.

Závěr

V rámci bezmála 3letého sledování se při podávání emicizumabu potvrdila nízká míra krvácení u pacientů s HA nezávisle na věku a přítomnosti inhibitoru FVIII. Míra ABR se dále snižovala a podíl hemofiliků s nulovým výskytem léčených krvácení se zvyšoval s každou další sledovanou 24týdenní periodou. Podobný trend byl sledován také pro nulový výskyt kloubních krvácení. Emicizumab se zároveň ukázal být i v dlouhodobém sledování dobře tolerovaným léčivem, neobjevily se žádné nové bezpečnostní signály.

(eza)

Zdroj: Callaghan M. U., Négrier C., Paz-Priel I. et al. Safety and efficacy of emicizumab in persons with hemophilia A with or without FVIII inhibitors. Pooled data from four phase III studies (HAVEN 1−4). Abstract 1800. 62nd ASH Annual Meeting and Exposition, 2020 Dec 5. Blood 2020; 136 (Suppl. 1): 3–5, doi: 10.1182/blood-2020-137438.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se