Použití krému s obsahem hydrokortisonu v prevenci akutní radiační dermatitidy

7. 11. 2016

Níže prezentovaná klinická studie poukázala na možnost použití lokálního kortikosteroidního preparátu s obsahem hydrokortisonu v prevenci vzniku kožních komplikací radiační terapie.

Níže prezentovaná klinická studie poukázala na možnost použití lokálního kortikosteroidního preparátu s obsahem hydrokortisonu v prevenci vzniku kožních komplikací radiační terapie.

Radiační dermatitida je častý nežádoucí účinek, který se vyskytuje v průběhu ozařování (radioterapie). Studie publikovaná v časopisu Expert Review of Clinical Pharmacology hodnotila, zda aplikace 1% krému s hydrokortisonem může sloužit jako prevence vzniku vlhké deskvamace vyvolané radiací.

Metodika studie a studovaný soubor pacientek

V prospektivní randomizované dvojitě zaslepené klinické studii byly účastnice s anamnézou karcinomu prsu a po modifikované radikální mastektomii a chemoterapii (n = 50) náhodně rozděleny k aplikaci 1% krému s hydrokortisonem (n = 23) nebo pouze vehikula (n = 27) v průběhu radioterapie. Výskyt vlhké deskvamace, závažnost akutní radiační dermatitidy (ARD) a hyperpigmentace byly hodnoceny 1× týdně až do ukončení radioterapie.

Výsledky

Vlhká deskvamace vyvolaná radiací se vyskytla u 5 pacientek v obou sledovaných souborech nemocných žen, ale rozsah a závažnost této kožní nemoci byly mírnější u pacientek aplikujících krém s obsahem hydrokortisonu. Rovněž průměrné skóre ARD bylo nižší ve skupině žen používajících hydrokortison oproti placebu (0,713 vs. 0,874; p = 0,024). Byla pozorována nižší incidence radiační dermatitidy I. stupně (ve 2. týdnu) a II. stupně (ve 4. týdnu) ve skupině žen používajících lokální kortikosteroidní preparát.

Závěr

Výsledky prezentované studie ukazují, že profylaktické podávání lokálních kortikosteroidů v průběhu radioterapie může zmírnit její dopad na průběh kožních komplikací.

(raj)

Zdroj: Meghrajani C. F., Co H. S., Arcillas J. G. et al. A randomized, double-blind trial on the use of 1% hydrocortisone cream for the prevention of acute radiation dermatitis. Expert Rev Clin Pharmacol 2016; 9 (3): 483–491, doi: 10.1586/17512433.2016.1126506.Štítky
Dermatologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se