Adherence k lokální terapii psoriázy − systematický přehled literatury

5. 9. 2016

Farmakoadherence je základním pilířem úspěšné léčby chronických onemocnění. Cílem prezentované práce bylo analyzovat údaje týkající se adherence k lokální terapii psoriázy.

Inzerce

Metodika analýzy

Autoři systematicky zhodnotili dostupnou literaturu z období let 1980−2011 (z databází PubMed, Embase a Cochrane), která zahrnula dospělé pacienty postižené psoriázou. K nalezení publikací týkajících se tohoto tématu byla použita klíčová slova patient compliance nebo medication adherence a psoriasis. Hodnotily se:
a) poměr frekvence aplikace léčivého přípravku pacientem a frekvence aplikace doporučené odborníkem;
b) poměr množství spotřebovaného léčiva a množství léčiva předepsaného odborníkem.

Výsledky

Do analýzy bylo zahrnuto 22 publikací. Devět z nich hodnotilo frekvenci aplikace lokálních přípravků v reálné klinické praxi. Pět studií prokázalo, že se tato frekvence pohybuje mezi 50 a 60 % oproti doporučení. Vzhledem k vysoké variabilitě metod, jež hodnotily farmakoadherenci, nebylo možné získané údaje kombinovat. Dle autorů dvanácti prací byla v randomizovaných kontrolovaných studiích adherence k lokální léčbě 55−100 %. Čtyři studie zabývající se spotřebovaným množstvím preparátů uzavřely, že pacienti využili pouze 35−72 % předepsaného množství přípravku během 2−8 týdnů léčby. Nejčastěji udávaným důvodem nonadherence byla nízká účinnost, časová náročnost aplikace a nevyhovující kosmetické vlastnosti preparátů. Pacienty s nonadherencí byli zpravidla mladší muži, již měli začátek příznaků v mladším věku a v subjektivním hodnocení měli těžší formu nemoci.

Závěr

Na základě získaných dat lze říci, že v reální klinické praxi je adherence k lokální léčbě psoriázy nižší, než uvádějí závěry prací randomizovaných kontrolovaných studií. Další studie jsou nutné k identifikaci prediktorů nonadherence a intervencí, které by vedly k důslednému dodržování doporučených pravidel léčby.

(raj)

Zdroj: Devaux S., Castela A., Archier E. et al. Adherence to topical treatment in psoriasis: a systematic literaturem review. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012 May; 26 (Suppl. 3): 61−67, doi: 10.1111/j.1468-3083.2012.04525.x.Štítky
Dermatologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se