Vpravo, či vlevo − jaké jsou důsledky lokalizace nádoru pro léčbu kolorektálního karcinomu?

11. 2. 2017

Někteří autoři již v souvislosti s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) hovoří o „příběhu levé strany“. Narůstá totiž množství důkazů svědčících pro význam lokalizace (pravá vs. levá strana tračníku) primárního nádoru u mCRC. Ta se ukázala být důležitým prognostickým biomarkerem, který může mít vliv na léčbu těchto pacientů.

Inzerce

Studie publikovaná v časopisu JAMA Oncology vychází z retrospektivní analýzy dvou velkých klinických studií. Ukazuje, že pacienti s RAS nemutovaným typem mCRC, jejichž primární nádor je levostranný, mají významně lepší prognózu ve smyslu přežití bez progrese (PFS), celkového přežití (OS) i objektivní míry odpovědi (ORR − objective response rate) při přidání cílené anti-EGFR léčby k chemoterapii ve srovnání s pacienty, jejichž primární nádor je umístěn na pravé straně tračníku.

Jako levostranný nádor byl označen ten, jenž se primárně vyskytoval v oblasti slezinného ohbí, sestupného tračníku, sigmoidea a rekta. Pravostranný nádor znamenal původ v oblasti slepého střeva, céka, vzestupného tračníku, oblasti jaterního ohbí a příčného tračníku.

V těchto studiích přidání anti-EGFR monoklonální protilátky ke konvenční chemoterapii (FOLFIRI) vedlo k signifikantnímu zlepšení výsledků u pacientů s levostranným primárním tumorem jak proti chemoterapii samotné, tak oproti kombinaci FOLFIRI + bevacizumab. Významně nižšího efektu bylo dosaženo u pacientů s původně pravostranným nádorem.

Pacienti s pravostranným primárním tumorem jsou častěji ženy a mají vícečetné metastatické postižení. Oproti tomu pacienti s levostranným primárním tumorem mívají častěji pouze jaterní metastázy. I tato skutečnost může ukazovat na biologicky odlišné chování jednotlivých kolorektálních nádorů.

Primární lokalizace nádoru tak může být velmi důležitým prognostickým faktorem, významně ovlivnit primární výběr léčby a potenciálně i prognózu těchto nemocných.

(eza)

Zdroje:
1. Tejpar S., Stintzing S., Ciardiello F. et al. Prognostic and predictive relevance of primary tumor location in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer: retrospective analyses of the CRYSTAL and FIRE-3 trials. JAMA Oncol 2016 Oct 10, doi: 10.1001/jamaoncol.2016.3797 [Epub ahead of print].
2. Jenkins K. Left vs right difference in CRC: now practice changing? Medscape Medical News, Conference News 2016 Oct 12. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/870153#vp_2Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se