Spojení mikroRNA-31-5p s klinickou účinností terapie zaměřené na EGFR u pacientů s kolorektálním karcinomem

8. 9. 2016

MikroRNA jsou krátké nekódující RNA, které regulují transkripci genů vazbou na mRNA. Jsou to molekuly relativně snadno kvantifikovatelné, které mají velký potenciál jako diagnostické, prognostické i prediktivní biomarkery. Autoři studie publikované v Annals of Surgical Oncology se zabývali otázkou, zda by miR-31-5p bylo možno použít jako prognostický biomarker pro anti-EGFR terapii kolorektálního karcinomu.

Úvod

Mutace v genech, které kódují součásti signálních drah přenášejících signál z receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), jsou nejen u pacientů s kolorektálním karcinomem považovány za příčinu rezistence k anti-EGFR terapii. Nejprostudovanějšími jsou mutace v genech RAS (resp. KRAS a NRAS) a BRAF. Již dříve byla nalezena asociace mezi vysokou hladinou mikroRNA-31-5p (miR-31-5p) v nádorové tkáni a mutacemi BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem. In vitro bylo dále zjištěno, že inhibice této miRNA vede ke snížení množství BRAF kinázy. Spekuluje se, že miR-31-5p může hrát roli v aktivaci transkripce genu BRAF. Autoři studie se proto zabývali otázkou, zda by miR-31-5p bylo možno použít jako prognostický biomarker pro anti-EGFR terapii u kolorektálního karcinomu.

Metodika studie

V rámci studie autoři hodnotili expresi miR-31-5p a přítomnost mutací v jednotlivých genech (KRAS − kodon 61 nebo 146, NRAS − kodon 12, 13 nebo 61, BRAF − V600E) u 102 pacientů s kolorektálním karcinomem s divokým typem KRAS v kodonech 12 a 13, kteří byli léčeni anti-EGFR terapií. Hodnocena byla doba bez progrese onemocnění (PFS) a celkové přežití (OS) pacientů.

Výsledky

Mutace v KRAS byly zaznamenány u 6,9 % účastníků studie, v NRAS rovněž u 6,9 % a v BRAF u 5,9 % pacientů. U pacientů bez mutací ve všech genech (KRAS, NRAS, BRAF) byl zaznamenán signifikantně delší PFS (p = 0,0003) a nesignifikantně delší OS než u pacientů s alespoň jednou mutací (n = 20). Vysoká míra exprese miR-31-5p byla identifikována u 11 % (n = 11) pacientů a byla významně spojena s kratším PFS (p = 0,003). Také u pacientů s wild-type vyšetřovanými geny byla vyšší míra exprese miR-31-5p spojena s kratším PFS (p = 0,027).

Závěr

Vysoká míra exprese miR-31-5p byla spojena s kratším PFS u pacientů s kolorektálním karcinomem léčených anti-EGFR terapií bez ohledu na přítomnost mutací. To naznačuje, že by se mohlo jednat o užitečný dodatečný prognostický biomarker pro anti-EGFR terapii.

(epa)

Zdroj: Igarashi H., Kurihara H., Mitsuhashi K. et al. Association of microRNA-31-5p with clinical efficacy of anti-EGFR therapy in patients with metastatic colorectal cancer. Ann Surg Oncol 2015 Aug; 22 (8): 2640−2648, doi: 10.1245/s10434-014-4264-7.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se