Přínos podávání anti-EGFR před anti-VEGF protilátkami v rámci 1. linie léčby u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovanou formou KRAS

26. 7. 2016

Již od roku 2013 jsou publikovány práce zabývající se optimálním výběrem dostupných cílených (biologických) léčiv pro 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Tyto výzkumy otevřely debatu o možných dlouhodobých následcích biologického účinku, které může 1. linie cílené léčby mít.

Inzerce

Nově publikovaná studie využila dostupná preklinická a klinická data k porovnání účinku různých pořadí podávání biologických léčiv, která jsou schválená pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu. K těmto látkám patří protilátky proti EGFR (receptoru pro epidermální růstový faktor) a protilátky proti VEGF (vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru). Byla také hodnocena důležitost molekulárního vyšetření nádorové tkáně a výběru pacienta na základě mutačního stavu RAS. Dále byla posuzována toxicita léčby a její vliv na kvalitu života.

Byly nalezeny přesvědčivé důkazy o tom, že nejpříznivějšího terapeutického efektu je dosaženo při použití anti-EGFR protilátek (panitumumab, cetuximab) jakožto 1. linie léčby před anti-VEGF protilátkami. Naproti tomu přednostní použití anti-VEGF protilátek zvyšuje riziko rozvoje získané rezistence k následně podávaným anti-EGFR protilátkám. Důkazy o účinnosti anti-EGFR protilátek podávaných ve 2. linii léčby byly nalezeny jen vzácně.

Protože s terapeutickým úspěchem podávání anti-EGFR protilátek lze počítat pouze u nemocných s tumory s nemutovanou (divokou) formu KRAS, je optimální léčebný efekt závislý také na pečlivém výběru pacientů založeném na mutačním stavu RAS. Abnormální protein KRAS se změněnou strukturou nepodléhá regulačnímu vlivu EGFR a stimuluje buňku k proliferaci, i když je EGFR inhibován.

Léčba látkami, které navozují hypoxii, jako jsou inhibitory VEGF (například bevacizumab), může mít za následek zvýšení aktivity KRAS nezávislé na stavu EGFR a snižovat tak citlivost buněk k následně podávaným anti-EGFR protilátkám.

Závěr

Analýza dostupných klinických a preklinických studií podala přesvědčivé důkazy o tom, že časné podání anti-EGFR protilátek v rámci 1. linie léčby a před anti-VEGF léčbou je pro pacienty s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovanou formou KRAS nejpřínosnější. Přitom jejich nežádoucí účinky jsou v případě zkušeného ošetřujícího lékaře dobře zvladatelné.

(blu)

Zdroj: Zaniboni A., Formica V. The best. First. Anti-EGFR before anti-VEGF, in the first-line treatment of RAS wild-type metastatic colorectal cancer: from bench to bedside. Cancer Chemother Pharmacol 2016 Apr 18 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se