Panitumumab + FOLFOX je u levostranného kolorektálního karcinomu bez mutace RAS účinnější než chemoterapie ± bevacizumab

10. 11. 2017

Výsledky nedávno publikované retrospektivní analýzy 2 studií s panitumumabem potvrdily, že u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem (wild-type) onkogenu RAS (wtRAS) mají pravostranné nádory horší prognózu než levostranné, a to bez ohledu na terapii podávanou v 1. linii. U pacientů s levostrannými nádory je z hlediska přežití větším přínosem léčba obsahující panitumumab než samotná chemoterapie nebo chemoterapie spolu s bevacizumabem.

Úvod

Vliv stranové lokalizace mCRC wtRAS na prognózu onemocnění a účinnost cetuximabu byl prokázán již dříve. Byla proto provedena retrospektivní analýza dvou randomizovaných studií, jejímž cílem bylo ověřit vliv lokalizace nádoru na prognózu onemocnění a zjistit její význam pro účinnost dalšího zástupce této třídy léčiv − panitumumabu.

Metodika analýzy

Do analýzy byly zahrnuty studie fáze III PRIME, která porovnávala panitumumab + FOLFOX versus samotný FOLFOX, a studie fáze II PEAK, která porovnávala panitumumab + FOLFOX versus bevacizumab + FOLFOX. Jako pravostranné nádory byly označeny tumory lokalizované v oblasti céka až transverzálního kolon, jako levostranné tumory od lienální flexury po rektum.

Výsledky

Lokalizace tumoru byla známa u 83 % z 675 pacientů s mCRC wtRAS v analyzovaných studiích. Levostranná lokalizace byla zjištěna u 78 % z těchto 559 pacientů, ve zbývajících 22 % případů se jednalo o pravostranný nádor. Ve skupině s pravostranným nádorem bylo dosaženo horších výsledků ve všech sledovaných parametrech účinnosti bez ohledu na podávanou léčbu. Ve skupině s levostranným nádorem byla zjištěna lepší účinnost panitumumabu v porovnání s komparátorem. Léčba panitumumabem + FOLFOX vedla k prodloužení mediánu celkového přežití (OS) v porovnání se samotnou chemoterapií ve studii PRIME (30,3 vs. 23,6 měsíce; upravený poměr rizik [HR] 0,73; p = 0,0112) a vykázala trend k prodloužení OS v porovnání s kombinací bevacizumab + chemoterapie ve studii PEAK (43,4 vs. 32,0 měsíce; HR 0,77; p = 0,3125).

Závěr

Tato analýza potvrdila horší prognózu mCRC wtRAS s pravostrannou lokalizací v porovnání s levostrannými tumory. Kromě toho ukázala, že léčba zahrnující panitumumab prodlouží OS u pacientů s levostranným mCRC wtRAS o 6,7 měsíce v porovnání se samotnou chemoterapií a o 11,4 měsíce v porovnání s chemoterapií a bevacizumabem.

(zza)

Zdroj: Boeckx N., Koukakis R., Op de Beeck K. et al. Primary tumor sidedness has an impact on prognosis and treatment outcome in metastatic colorectal cancer: results from two randomized first-line panitumumab studies. Ann Oncol 2017 Aug 1; 28 (8): 1862−1868, doi: 10.1093/annonc/mdx119.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se