Panitumumab a FOLFIRI v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − výsledky klinické studie fáze III

17. 3. 2016

Konečné výsledky randomizované klinické studie fáze III poukazují na to, že kombinovaná terapie panitumumabem a režimem FOLFIRI přispívá k prodloužení intervalu bez progrese onemocnění a zlepšení objektivní odpovědi na léčbu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Úvod

Kolorektální karcinom je jedním z nejběžnějších typů zhoubného nádorového bujení. Ročně je po celém světě diagnostikován více než jeden milion případů tohoto onemocnění. Přibližně 25 % z těchto pacientů má přitom již v době diagnózy přítomné metastatické postižení. Systémový rozsev onemocnění lze předpokládat až u 50 % nemocných. Dřívější studie potvrdily příznivý efekt inhibitorů vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF) v monoterapii nebo kombinaci s modalitami chemoterapie v 1. či 2. linii u pacientů s metastatickým postižením. Současné studie se zabývají použitím inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), v jejichž případě je významným prediktivním biomarkerem především mutace v genu KRAS.

Metodika studie

Otevřená randomizovaná klinická studie fáze III porovnávala účinnost kombinované terapie panitumumabem a FOLFIRI (irinotekan, leukovorin, 5-fluorouracil) oproti samotnému režimu FOLFIRI u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Účastníci studie byli náhodně rozděleni do dvou skupin v poměru 1 : 1. První skupina podstoupila terapii panitumumabem (6 mg/kg) a FOLFIRI ve dvoutýdenních cyklech, druhá skupina absolvovala monoterapii FOLFIRI ve dvoutýdenních cyklech. Mezi primární cíle studie patřilo zhodnocení doby přežití bez progrese onemocnění (progression free survival [PFS]) a doby celkového přežití (overall survival [OS]).

Výsledky studie

Studie se zúčastnilo celkem 1186 pacientů, přičemž u 91 % z nich byla k dispozici data ohledně mutace v genu KRAS. U pacientů s divokým (nemutovaným) typem KRAS došlo v rameni kombinované terapie oproti monoterapii k výraznému prodloužení doby přežití bez progrese (medián 6,7 vs. 4,9 měsíce; HR = 0,82; 95% CI 0,78−1,1; p = 0,023). U pacientů s mutovaným KRAS se doba přežití bez progrese onemocnění mezi jednotlivými modalitami zásadně nelišila. Celkové přežití bylo v případě kombinované terapie u pacientů s mutovaným KRAS vyšší, avšak nikoliv statisticky signifikantní. Přidání panitumumabu k FOLFIRI však přispělo k významnému zvýšení míry objektivní odpovědi na léčbu u pacientů s divokým typem KRAS (10 vs. 36 %; OR = 5,5; 95% CI 3,32−8,87; p < 0,0001). Nežádoucí účinky léčby byly v souladu s bezpečnostním profilem z předchozích studií.

Závěr

Výsledky studie potvrzují příznivý efekt kombinované terapie panitumumabem a FOLFIRI a podporují jeho využití ve 2. linii léčby u metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS.

(holi)

Zdroj: Peeters M., Price T. J., Cervantes A. et al. Final results from a randomized phase 3 study of FOLFIRI {+/-} panitumumab for second-line treatment of metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2014 Jan; 25 (1): 107−116; doi: 10.1093/annonc/mdt523.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se