Navzdory kožním nežádoucím účinkům panitumumab nesnižuje kvalitu života pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

17. 5. 2016

Terapie zaměřená proti receptoru pro epidermální růstový faktor (anti-EGFR) je doprovázena především kožními nežádoucími účinky. Jejich míra velmi často odpovídá účinnosti terapie, otázkou však zůstává, jak výrazně zasahují tyto nežádoucí účinky kvalitu života léčených pacientů. Odpověď přináší analýza publikovaná na počátku roku 2016 v časopise ESMO Open.

Inzerce

Metodika

Skupina onkologů z celého světa podrobila analýze kohortu pacientů, kteří se účastnili otevřené multicentrické klinické studie fáze III PRIME, jež primárně hodnotila účinnost přidání panitumumabu k režimu FOLFOX4. Vybraní pacienti (n = 505) měli divoký typ onkogenu RAS (WT KRAS/NRAS na exonech 2–4) a byli randomizováni k 1. linii léčby FOLFOX4 v kombinaci s panitumumabem nebo pouze FOLFOX4. Hodnocení kvality života probíhalo pomocí standardizovaných nástrojů EuroQoL 5D (pětibodový index zdravotního stavu), Health State Index (HSI) a vizuální analogové škály, která umožňuje hodnotit celkové zdraví (OHR). Dále byla kvalita života specificky měřena u pacientů s časným zmenšením nádoru (≥ 30% zmenšení velikosti po 8 týdnech léčby).

Výsledky

Panitumumab významně prodloužil celkové přežití pacientů (26,0 vs. 20,2 měsíce; p = 0,04) s WT RAS. Větší množství pacientů ve skupině s panitumumabem také dosáhlo časného zmenšení tumoru (59 vs. 38 %; p < 0,001), lepší celkové léčebné odpovědi a jejího delšího trvání.

Dále se ukázalo, že pacienti, kteří měli na počátku studie symptomy nádorového onemocnění a v průběhu studie dosáhli časného zmenšení tumoru, měli vyšší kvalitu života než pacienti, u nichž časné změny ve velikosti tumoru nenastaly.

Kožní symptomy a kvalita života

Závažná kožní toxicita (stupně 3 a výše) se vyskytla u 38 % pacientů léčených panitumumabem a FOLFOX4 a u 2 % pacientů s režimem FOLFOX4. Mezi skupinami však nebyl významný rozdíl v HSI ani OHR. U pacientů s projevy kožní toxicity se kvalita života nelišila v závislosti na závažnosti symptomů kožního postižení (stupeň 0–2 vs. stupeň 3+). Vliv kožních symptomů může být u pacientů vyvážen důvěrou v to, že jsou známkou dobré protinádorové účinnosti, jak se již dříve potvrdilo.

Závěr

Panitumumab prodlužuje celkové přežití pacientů, aniž by měl negativní vliv na kvalitu života, přestože je spojen s vysokým rizikem závažných kožních nežádoucích účinků. Podobných výsledků bylo dosaženo ve studii PRIME i jinými metodami hodnocení kvality života, např. Q-TWiST (quality-adjusted time without symptoms of disease or toxicity). Z tohoto důvodu Evropská společnost pro klinickou onkologii (ESMO) nedávno ohodnotila panitumumab 4 body z 5 na škále ESMO-MBCS, která hodnotí míru reálného klinického benefitu léčby. Toto hodnocení získal panitumumab jak pro svou účinnost, tak právě i pro vliv na kvalitu života léčených pacientů.

(jam)

Zdroj: Siena S., Tabemero J., Bodoky G. et al. Quality of life during first-line FOLFOX4 ± panitumumab in RAS wild-type metastatic colorectal carcinoma: results from a randomised controlled trial. ESMO Open 2016; 1: e000041; doi: 10.1136/esmoopen-2016-000041.Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se