Léčba první linie metastazujícího kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS podle stanoviska Německé onkologické společnosti

16. 6. 2015

Pracovní skupina pro nádory kolon, rekta a tenkého střeva Německé onkologické společnosti (Die Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft, Arbeitsgruppe Kolon-/Rektum-/Dünndarmkarzinom – AIO KRK) představila v únoru 2015 svoje stanovisko k výběru léčby první linie u pacientů s divokým typem RAS. Doporučení vycházejí z hodnocení dat studií CALGB, FIRE-3 a PEAK a v souladu s předchozím stanoviskem z roku 2014 doporučují u pacientů bez mutací RAS v první linii zvážení nasazení protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR). Pacienti s mutacemi RAS nemají z léčby antiEGFR žádný prospěch.

Na výročním zasedání Americké společnosti pro klinickou onkologii v roce 2014 byly prezentovány předběžné výsledky americké randomizované studie CALGB, která u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem RAS porovnávala terapii první linie – kombinaci standardní chemoterapie s bevacizumabem a cetuximabem. Do studie bylo celkem zahrnuto 2334 pacientů, dostupné jsou ale jen výsledky od 1137 již ukončených pacientů. Tito pacienti měli všichni divoký typ KRAS na exonu 2 a podle volby ošetřujícího lékaře dostávali chemoterapii buď FOLFOX, nebo FOLFIRI. V intent-to-treat analýze pak podle předběžných výsledků nebyl zaznamenán žádný signifikantní rozdíl mezi cetuximabem a bevacizumabem v celkovém přežití ani u intervalu do progrese onemocnění. Na léčbu podle dosavadních výsledků této studie odpovídají asi dvě třetiny pacientů, použitá chemoterapie výsledky neovlivňuje.

Tato prezentovaná data ale nejsou kompletními výsledky studie CALGB, proto není možné je využít k definitivnímu hodnocení účinnosti bevacizumabu a cetuximabu. Problematický je i samotný design této studie. Data z jiných aktuálních analýz (především metaanalýza dat ze tří klinických studií FIRE-3, PEAK a CALGB od Khattaka a kolegů) totiž přinášejí jiné závěry – signifikantně lepšího celkového přežití dosahují pacienti léčení protilátkami antiEGFR (HR 0,77, p = 0,016).

Odborníci z AIO KRK tedy uzavírají, že v platnosti zůstává jejich stanovisko vydané v srpnu 2014. U pacientů s mCRC je doporučeno stanovení stavu mutací RAS (KRAS i NRAS). Pacienti s mutací RAS nemají z léčby antiEGFR protilátkami žádný prospěch, nicméně u vhodných pacientů s divokým typem RAS by mělo být v léčebném plánu zváženo primární nasazení protilátky proti EGFR.

(epa)

Zdroj: Arbeitsgruppe Kolon-/Rektum-/Dünndarmkarzinom, Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. Statement der AIO-KRK-Leitgruppe zur Wahl der Erstlinientherapie bei Patienten mit RAS Wildtyp: AIO-KRK-0306/FIRE-3-Studie und andere (aktuell: CALGB 80405, PEAK). Berlin, 24. 02. 2015.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se