Laparoskopická resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu nabízí perioperační přínos a stejné výsledky přežití jako otevřená resekce

22. 5. 2015

U dobře selektovaných pacientů s kolorektálním karcinomem a 1–2 jaterními metastázami přináší laparoskopická resekce jater perioperační výhody, aniž by nepříznivě ovlivnila onkologické výsledky nebo dlouhodobé přežití. Ukázala to nedávno publikovaná metaanalýza, jejíž výsledky hovoří o menších krevních ztrátách, kratší hospitalizaci a nižším výskytu komplikací při laparoskopické operaci.

U dobře selektovaných pacientů s kolorektálním karcinomem a 1–2 jaterními metastázami přináší laparoskopická resekce jater perioperační výhody, aniž by nepříznivě ovlivnila onkologické výsledky nebo dlouhodobé přežití. Ukázala to nedávno publikovaná metaanalýza, jejíž výsledky hovoří o menších krevních ztrátách, kratší hospitalizaci a nižším výskytu komplikací při laparoskopické operaci (LLR) v porovnání s laparotomií (OLR) při srovnatelném celkovém přežití (OS) a přežití bez choroby (DFS).

Na laparoskopické odstranění jaterních metastáz kolorektálního karcinomu stále panuje nejednotný názor. Výsledky dosažené při LLR a OLR se proto pokusila porovnat metaanalýza dosavadních publikovaných studií.

Při průzkumu databáze PubMed bylo nalezeno 2122 článků na toto téma. Po filtraci, která vyhledala pouze práce porovnávající LLR a OLR s případy a odpovídajícími kontrolami, bylo identifikováno 8 studií zahrnujících 610 pacientů. 242 pacientů podstoupilo LLR a 368 OLR. Obě skupiny byly srovnatelné z hlediska věku, počtu metastáz (1,4, resp. 1,5), skóre dle Americké anesteziologické společnosti, velikosti nádoru, rozsahu hepatektomie a podávané neadjuvantní/adjuvantní chemoterapie.

U pacientů s LLR byla zjištěna nižší krevní ztráta (262 vs. 385 ml, p = 0,049) a menší procento transfuzí (9,9 vs. 19,8 %, p = 0,004) než u OLR. Délka operačního zákroku byla srovnatelná (248,7 min. u LLR vs. 262,8 min. u OLR, p = 0,85). Pacienti s LLR byli hospitalizováni kratší dobu (6,5 vs. 8,8 dne, p = 0,007) a měli nižší celkový výskyt komplikací (20,3 vs. 33,2 %, p = 0,03). Podstatné je, že mezi pacienty s LLR a s OLR nebyl zjištěn rozdíl z hlediska DFS ani po 1, 3 a 5 letech.

Autoři metaanalýzy došli k závěru, že laparoskopická resekce jater u pacientů s kolorektálním karcinomem s 1–2 jaterními metastázami je přínosným postupem, který je při stejných výsledcích přežití spojen s lepším perioperačním průběhem.

(zza)

Zdroj: Schiffman S. C., Kim K. H., Tsung A., et al. Laparoscopic versus open liver resection for metastatic colorectal cancer: a metaanalysis of 610 patients. Surgery. 2015 Feb; 157 (2): 211–222.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se