Kombinace mutačního statusu BRAF a přítomnosti mikrosatelitové nestability u kolorektálního karcinomu

21. 11. 2018

Studie recentně publikovaná v časopisu Cancer Management and Research byla zaměřena na posouzení prognostické hodnoty kombinace mikrosatelitové nestability (MSI) a mutace BRAF V600E u kolorektálního karcinomu (CRC).

Metodika studie

Autoři rozdělili pacienty s CRC do 4 skupin dle přítomnosti MSI a statusu BRAF: se stabilními mikrosatelity a nemutovanou (wild type) formou onkogenu BRAF (MSS/BRAF-wt), s MSS a mutací BRAF (MSS/BRAF-mut), mikrosatelitovou nestabilitou a nemutovanou formou BRAF (MSI/BRAF-wt) a MSI/BRAF-mut. V rámci analýzy autoři poolovali data z dostupných prací publikovaných do prosince 2017.

Výsledky

V rámci 27 na sobě nezávislých studií bylo identifikováno 24 067 subjektů. Metaanalýza naznačila, že podtyp MSS/BRAF-mut byl ve srovnání se skupinou MSS/BRAF-wt spojen s kratším celkovým přežitím (OS): poměr rizik (HR) 2,018 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,706−2,388). Byla pozorována statisticky nesignifikantní spojitost mezi MSI/BRAF-mut a OS (HR 1,324; 95% CI 0,938−1,868), avšak nikoliv spojitost mezi MSI/BRAF-wt a OS (HR 0,996; 95% CI 0,801−1,204).

Ve srovnání s MSI/BRAF-wt byla skupina MSI/BRAF-mut spojena s horším OS (HR 1,470; 95% CI 1,243−1,740) a při srovnání s MSS/BRAF-wt byly skupiny MSI/BRAF-wt i MSI/BRAF-mut příznivější z hlediska OS (HR 0,560; 95% CI 0,433−0,725 a HR 0,741; 95% CI 0,567−0,968).

V případě stadia onemocnění IV znamenala přítomnost MSI nepříznivý prognostický faktor z hlediska OS u pacientů s BRAF-wt (HR 1,493; 95% CI 1,187−1,879), ale nikoliv u nemocných s BRAF-mut.

Závěr

V rámci výše definovaných podtypů CRC dle přítomnosti MSI a statusu BRAF značila kombinace mikrosatelitové stability s mutovaným onkogenem BRAF špatný prognostický faktor, zatímco kombinace nemutované formy BRAF s mikrosatelitovou stabilitou i nestabilitou byly z tohoto hlediska srovnatelné a příznivé. Kombinace mikrosatelitové nestability a mutace BRAF znamenala střední riziko.

Zohlednění informací o MSI a mutačním statusu onkogenu BRAF může napomoci další optimalizaci léčby i zlepšení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem.

(eza)

Zdroj: Yang Y., Wang D., Jin L. et al. Prognostic value of the combination of microsatellite instability and BRAF mutation in colorectal cancer. Cancer Manag Res 2018 Sep 26; 10: 3911−3929, doi: 10.2147/CMAR.S169649.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se