Klinické využití poměru trombocyty/lymfocyty a lymfocyty/monocyty jakožto prognostického faktoru u kolorektálního karcinomu

22. 3. 2017

Prognóza pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) stejných klinickopatologických vlastností má široké rozmezí a je snahou najít nové prognostické biomarkery, které by mohly pomoci ve zlepšení výsledků u konkrétních pacientů.

Inzerce

Metodika analýzy

Čínská metaanalýza hodnotila roli poměru trombocyty/lymfocyty (PLR – platelet/lymphocyte ratio) a poměru lymfocyty/monocyty (LMR – lymphocyte/monocyte ratio) v predikci prognózy pacientů s kolorektálním karcinomem. Vhodné studie byly vyselektovány z databází PubMed, Embase a China National Knowledge Infrastructure (CNKI). Byl vypočítán poměr rizika (HR – hazard ratio) ke zhodnocení asociace PLR a LMR a dosažených výsledků u CRC. Hodnoceno bylo zejména celkové přežití (OS – overal survival), přežití spojené s rakovinou (CSS – cancer-specific survival) a přežití bez návratu onemocnění (DFS – disease-free survival).

Výsledky

Celkem bylo do metaanalýzy zahrnuto 33 studií s celkem 15 404 pacienty. Výzkumníci zjistili, že zvýšený PLR je asociován s horším OS (HR = 1,57; 95% CI 1,41−1,75) a DFS (HR = 1,58; 95% CI 1,31−1,92). Naopak vysoký LMR byl asociován s lepším OS (HR = 0,59; 95% CI 0,50−0,68), CSS (HR = 0,54; 95% CI 0,40−0,72) a DFS (HR = 0,82; 95% CI 0,71−0,94).

Závěr

Zvýšený PLR je spojen s horší prognózou pacientů s CRC, zatímco vyšší LMR je spojen s lepšími výsledky u pacientů s CRC. PLR a LMR hodnocené před léčbou tak mohou sloužit jako další prognostický faktor onemocnění.

(boba)

Zdroj: Guo Y. H., Sun H. F., Zhang Y. B. et al. The clinical use of the platelet/lymphocyte ratio and lymphocyte/monocyte ratio as prognostic predictors in colorectal cancer: a meta-analysis. Oncotarget 2017 Feb 14, doi: 10.18632/oncotarget.15311 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se