Heterogenita nádorů a specifické reakce na léčbu u kolorektálního karcinomu

21. 2. 2016

U mnoha druhů karcinomů se osvědčila personalizovaná onkologická léčba založená na inhibici kináz v nádorech, jejichž růst je řízen definovanými genomickými změnami. Ve většině případů se však objeví získaná rezistence, která snižuje nesporný přínos uvedené léčby. Mechanismus získané rezistence lze identifikovat analýzou biopsie rezistentní nádorové léze.

U mnoha druhů karcinomů se osvědčila personalizovaná onkologická léčba založená na inhibici kináz v nádorech, jejichž růst je řízen definovanými genomickými změnami. Ve většině případů se však objeví získaná rezistence, která snižuje nesporný přínos uvedené léčby. Mechanismus získané rezistence lze identifikovat analýzou biopsie rezistentní nádorové léze. Výsledek je možné v určitých případech použít k volbě následné cílené terapie pro konkrétního pacienta. Léčbu však komplikuje vysoký stupeň molekulární heterogenity nádorů.

Autoři článku publikovaného v časopisu Cancer Discovery studovali blokádu EGFR (receptoru pro epidermální růstový faktor) u kolorektálního karcinomu (CRC) a vliv jednotlivých onkogenických změn na specifické reakce lézí na cílenou léčbu. Úkolem bylo zjistit, zda je možné zkombinovat tkáňové a tekuté biopsie se zobrazovacími metodami.

Pacient, jehož případ byl v této práci zdokumentován, absolvoval počáteční léčbu. Následovala adjuvantní chemoterapie, po níž došlo k recidivě tumoru a nálezu jaterních metastáz. Byly provedeny chirurgické zákroky, ale o dva měsíce později se objevily nové jaterní metastázy. Molekulární analýza primárního nádoru odhalila divoký typ (wild-type [WT]) genů KRAS a NRAS. Pacient reagoval na paliativní chemoterapii s irinotekanem a cetuximabem v průběhu 15 měsíců. Příčinou prodloužené odpovědi na léčbu byla získaná rezistence vůči cetuximabu. Biopsie odhalila mutaci K57T MEK1, která po léčbě panitumumabem a inhibitorem MEK trametinibem ustoupila. Sousední metastáza však progredovala. Autoři zjistili, že obsahuje zcela odlišný mechanismus rezistence (KRAS p.Q61H). Tytéž mutace KRAS byly později nalezeny v jiné nereagující metastáze.

Paralelní vyhodnocení více rozborů biopsií nádorů s obsahem cirkulující nádorové DNA (ctDNA) ukázalo, že příčinou specifických reakcí lézí na cílenou léčbu mohou být odlišné mechanismy rezistence zjištěné v různých metastázách u stejného pacienta. Biopsie jedné léze nedokázala podchytit molekulární heterogenitu nádoru ani simultánní přítomnost doprovodného mechanismu rezistence (mutace KRAS). Tato skutečnost vedla k selhání léčby.

Obě mutace však byly snadno detekovatelné v cirkulující nádorové DNA (ctDNA) v krvi, jež byla odebraná ještě před zahájením kombinované terapie. Z toho vyplývá nesporný přínos tekutých biopsií. Mohou odhalit průvodní mechanismy rezistence v samostatných metastázách i u těch pacientů, u nichž se předpokládá, že budou na léčbu reagovat. Díky tomu lze terapii vhodně načasovat, předpovědět další vývoj onemocnění, odpověď pacienta na léčbu i riziko jejího selhání.

(lkt)

Zdroj: Russo M., Siravegna G., Blaszkowsky L. S. et al. Tumor heterogeneity and lesion-specific response to targeted therapy in colorectal cancer. Cancer Discov 2015 Dec 7; pii: CD-15-1283 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se