Preventivní podávání Lactobacillus reuteri Protectis signifikantně snižuje počet epizod průjmu a respiračních infekcí u zdravých dětí ve věku 6−36 měsíců

7. 3. 2016

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie prokázala efekt každodenního preventivního podávání Lactobacillus reuteri Protectis na snížení počtu epizod průjmu, respiračních infekcí a zameškaných dní ve školce u kojenců a batolat.

Design studie

Do studie bylo zařazeno 336 dětí ve věku 6−36 měsíců. 168 dětem byl denně po dobu 3 měsíců podáván L. reuteri Protectis (108 CFU/den) a dalším 168 placebo. Děti poté byly sledovány další 3 měsíce, již bez podávání L. reuteri Protectis.

Prvním z cílů bylo porovnat počet dní s průjmem na jedno dítě mezi oběma skupinami. Dny s průjmem byly definovány jako 24hodinové intervaly, během kterých mělo dítě 3 a více vodnatých stolic, přičemž přítomnost ani absence zvracení nehrála roli. Dalšími sledovanými proměnnými pak byl počet dní, během kterých byla pozorována respirační infekce, počet zameškaných dní ve školce, počet dní na antibiotické terapii a v neposlední řadě počet návštěv dětského lékaře nebo pohotovostní služby. Dále byly hodnoceny přímé a nepřímé náklady na péči o dítě.

Výsledky studie

Počet dní s průjmem byl u skupiny užívající L. reuteri Protectis snížen oproti kontrolní skupině užívající placebo o 67 % (p = 0,03). Efekt přetrvával i během následujících 3 měsíců, kdy již dítě žádnou suplementaci neužívalo. V tomto období byl ve skupině užívající L. reuteri Protectis (p = 0,01) zaznamenán pokles o 55 % (p = 0,01) oproti skupině s placebem.

Počet dní s respirační infekcí byl v první skupině rovněž snížen o 67 % (p = 0,01) oproti kontrolní skupině. Stejně tak byl signifikantně snížen počet dní s absencí ve školce a počet dní na antibiotické terapii, a to jak v prvních 3 měsících během užívání, tak i ve druhé sledovací periodě.

V neposlední řadě bylo ve skupině užívající L. reuteri Protectis zaznamenáno průměrné snížení výdajů na dítě o 36 USD na jednu epizodu průjmu a o 37 USD za každý případ respirační infekce.

Závěr

Studie prokázala, že zdravé děti navštěvující školky a podobná zařízení měly signifikantně snížené riziko výskytu průjmu a respiračních infekcí v případě, že jim byl denně preventivně podáván L. reuteri Protectis. Práce také demonstruje ekonomický přínos preventivního podávání L. reuteri Protectis pro rodiče i společnost.

(zzka)

Zdroj: Gutiérrez-Castrellón P., Lopez-Velazquez G., Diaz-Garcia L. et al. Diarrhea in preschool children and Lactobacillus reuteri: a randomized controlled trial. Pediatrics 2014 Apr; 133 (4): e904−e909; doi: 10.1542/peds.2013-0652.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se