Pozitivní efekt extenzivně hydrolyzované formule s probiotikem Lactobacillus rhamnosus na klinické projevy alergie na bílkoviny kravského mléka

27. 5. 2019

Studie italských autorů publikovaná v Journal of Pediatrics se zabývala problematikou klinických příznaků alergie na bílkoviny kravského mléka (ABKM) a hodnotila, zda obohacení extenzivně hydrolyzované formule na bázi kaseinu (EHCF) probiotikem Lactobacillus rhamnosus (LGG) vykazuje lepší terapeutický efekt v porovnání se samotnou EHCF bez LGG, a to z hlediska rychlého a účinného zvládnutí klíčových příznaků ABKM. Autoři zároveň zkoumali možnosti diagnostiky alergie na bílkoviny kravského mléka pomocí fetálního kalprotektinu.

Inzerce

Alergie na bílkoviny kravského mléka

Alergie na bílkoviny kravského mléka je považována za imunitně zprostředkovanou reakci, která se opakuje při opětovném setkání s alergenem. Problematika ABKM postihuje děti mladší 3 let, u většiny dětských pacientů se první příznaky objevují již při plném kojení. Hlavním alergenem u výlučně kojených dětí je bílkovina mléčné syrovátky beta-laktoglobulin.

Projevy ABKM jsou různorodé, nejčastěji postihují trávicí trakt (nález krve či hlenu ve stolici u jinak zdravého dítěte, průjem) a kůži (exantémy, urtika, ekzém), dále se jedná o kojenecké koliky. U dítěte s ABKM se mohou objevit i respirační obtíže nebo poruchy chování (neztišitelný pláč).

Lactobacillus rhamnosus GG

Probiotika jsou živé mikroorganismy, které po požití v adekvátním množství mohou pozitivně ovlivnit hostitele zastoupením prospěšné střevní bakteriální flóry. Mezi představitele probiotik patří mimo jiné Lactobacillus rhamnosus GG, bakteriální kmen izolovaný z lidské stolice a schopný přechodného osídlení střevní sliznice hostitele. Jedná se o nejprobádanější probiotický kmen, se kterým bylo provedeno nejvíce klinických hodnocení na lidech. Pozitivní preventivní a terapeutické vlastnosti podávání LGG byly popsány ve spojitosti s podáváním u pacientů s atopií a zejména u dětí s atopickou dermatitidou ve spojitosti ABKM.

Studie

Cíle

Prezentovaná studie měla za cíl ověřit, zda kalprotektin ve stolici může být použit jako marker střevního zánětu u dětí se suspektní ABKM a zda je tento marker validní k monitorování klinického zlepšení u těchto dětí po 4týdenní eliminaci antigenu. Dalším cílem bylo zjistit, zda přidání LGG k extenzivně hydrolyzované formuli má terapeutický efekt při porovnání s podáváním pouze samotné EHCF bez LGG, a to z hlediska rychlého a účinného zvládnutí klíčových příznaků ABKM, zejména enteroragie.

Metodika a průběh

Hodnota kalprotektinu ve stolici byla stanovena u skupiny 30 dětí s enteroragií a opětovně vyšetřena po 4 týdnech eliminační diety. Získané hodnoty byly porovnány s hodnotami kalprotektinu u zdravých dětí. Dále byly zhodnoceny výsledky fekálního kalprotektinu u 26 dětí s enteroragií krmených extenzivně hydrolyzovanou formulí s LGG (Nutramigen LGG) či formulí bez LGG (Nutramigen) a u 4 kojených dětí, jejichž matky byly bez přísunu mléčných výrobků.

Výsledky

Z výsledků studie vyplynulo, že děti s enteroragií měly signifikantně vyšší hladiny kalprotektinu oproti zdravým dětem v kontrolním souboru (střední hodnota ± směrodatná odchylka [SD] 325,89 ± 152,31 vs. 131,97 ± 37,98 mg/g stolice; p < 0,0001). Po 4 týdnech eliminační diety byl u dětí s enteroragií pozorován 50% pokles výchozí hladiny kalprotektinu, avšak i tato hodnota byla stále signifikantně vyšší než u zdravých kontrol (157,5 ± 149,13 vs. 93,72 ± 36,65 mg/g stolice; p = 0,03). Signifikantně významnější pokles fekálního kalprotektinu byl pozorován u dětí, které byly krmeny extenzivně hydrolyzovanou formulí s LGG ve srovnání s dětmi krmenými formulí bez přídavku LGG (–214,5 ± 107,93 vs. –112,7 ± 105,27 mg/g stolice; p = 0,02). Po 4 týdnech podávání formule EHCF + LGG nebyla u žádného dítěte pozorovaná enteroragie, na rozdíl od 5 ze 14 pacientů léčených samotnou EHCF, u nichž enteroragie přetrvávala.

Nutramigen LGG

V souladu s výše zmíněnými fakty je v současné době extenzivně hydrolyzovaná kojenecká výživa s klinicky prokázanou účinnosti přípravkem první volby pro děti s lehkou až středně těžkou ABKM.

V České republice je dostupná extenzivně hydrolyzovaná formule na bázi kaseinu Nutramigen LGG. Preparát je charakterizován unikátním peptidovým profilem (95 % peptidových řetězců má atomovou hmotnost < 1000 Da). Toto složení představuje jeden z nejnižších alergizujících potenciálů mezi eHF. Formule je navíc obohacená o probiotický kmen Lactobacillus rhamnosus GG – ATCC53103. Přípravek má optimalizované složení podle věku (Nutramigen 1 LGG pro kojence do 6 měsíců; pro starší děti je určen Nutramigen 2 LGG).

Z mnoha klinických studií vyplynulo, že tato formule přináší mnohem více než jen úlevu od příznaků ABKM. Mezi krátkodobé benefity patří úleva od koliky u 90 % kojenců (ve většině případů do 48 hodin), vymizení enteroragie a zlepšení ekzému či projevů atopické dermatitidy po 4 týdnech podávání. Ke střednědobým přínosům Nutramigenu LCG klinické studie zařadily navození orální tolerance. Po 6 měsících dietních opatření téměř 3× více dětí tolerovalo kravské mléko (po 12 měsících 1,5× více dětí) ve srovnání s aplikací Nutramigenu bez LGG. Dlouhodobý benefit Nutramigenu LGG spočívá ve snížení rizik rozvoje dalších alergických projevů během dalších 3 let, jak prokázaly práce srovnávající vývoj dětí, jimž byl podáván Nutramigen bez LGG.

Závěr

Lze konstatovat, že fekální kalprotektin je u dětí s enteroragií spojenou s možnou alergickou kolitidou zvýšený. Podávání extenzivně hydrolyzované formule s přídavkem Lactobacillus rhamnosus má za následek rychlé a signifikantní zlepšení klinického stavu dětí (ústup enteroragie, úleva od kojeneckých kolik a zmírnění závažnosti projevů atopické dermatitidy) a významný pokles kalprotektinu ve stolici v porovnání se skupinou dětí krmených pouze extenzivně hydrolyzovanou formulí bez probiotik.

(moa)

Zdroje:
1. Baldassarre M. E., Laforgia N., Fanelli M. et al. Lactobacillus GG improves recovery in infants with blood in the stools and presumptive allergic colitis compared with extensively hydrolyzed formula alone. J Pediatr 2010; 156 (3): 397–401, doi: 10.1016/j.jpeds.2009.09.012.
2. Bělohlávková S. a kol. Registr potravinových alergií v ČR DAFALL – 3 roky sledování. XXXIV. kongres SSAKI A ČSAKI, Tatry, říjen 2017.
3. Nutramigen. Dostupné na: www.nutramigen.czŠtítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×