Podávání L. reuteri DSM 17938 jako prevence gastrointestinálních problémů u kojenců

3. 5. 2018

Studie provedená na 9 italských novorozeneckých pracovištích hodnotila vliv preventivního podávání probiotika Lactobacillus reuteri DSM 17938 na gastrointestinální trakt novorozenců a kojenců.

Metodika a cíle studie

Do prospektivní dvojitě zaslepené placebem kontrolované randomizované studie bylo zapojeno celkem 468 zdravých donošených novorozenců, kterým byl po dobu 90 dnů perorálně podáván L. reuteri DSM 17938 v dávce 1 × 108 CFU (238 dětí) nebo placebo (230 dětí).

Cílem bylo zjistit, zda perorální suplementace L. reuteri DSM 17938 může v prvních 3 měsících života snížit výskyt dětské koliky, zácpy a projevů gastroezofageálního refluxu. Sekundárním cílem bylo vyhodnocení socioekonomického dopadu tohoto profylaktického opatření. Hodnocení všech sledovaných faktorů vycházelo ze záznamů vedených rodiči zúčastněných dětí, ve kterých uváděli počet epizod regurgitace, délku neutišitelného pláče, počet stolic, počet návštěv u pediatra a hospitalizací, podávání léků nebo počet dní, kdy se nemohli věnovat své práci.

Výsledky

Po 3 měsících podávání L. reuteri DSM 17938 činila průměrná doba pláče u kojenců 38 minut denně, zatímco u kontrolní skupiny s placebem se jednalo o 71 minut. Průměrný počet stolic za den byl vyšší u dětí užívajících L. reuteri DSM 17938 (4,2), u kontrolní skupiny byl evidován počet 3,6. Průměrný počet epizod regurgitace byl u dětí užívajících probiotikum 2,9; záznamy kontrolní skupiny uvádějí 4,6 epizody.

Podobně příznivé výsledky pro skupinu užívající probiotikum byly registrovány již po prvním měsíci každodenní suplementace L. reuteri DSM 17938. Podávání probiotika představovalo pro pacienty finanční úsporu přibližně 88 eur na osobu a pro zdravotní systém přibližně 104 eur. Kalkulace vycházela z odhadu nákladů na jednu návštěvu pediatrické pohotovosti a pracovní absenci stanovených italskými ministerstvy zdravotnictví a sociálních věcí.

Shrnutí a závěr

Preventivní podávání L. reuteri DSM 17938 v prvních 3 měsících života je účinnou metodou, jak snížit počet případů funkčních gastrointestinálních poruch, mezi něž patří dětská kolika, zácpa a gastroezofageální reflux. Tyto obtíže jsou v prvních 6 měsících života dítěte častým důvodem pro vyhledání lékařské péče i hospitalizace a jen zácpa tvoří přibližně 3 % všech návštěv u lékaře. Profylaktické podávání L. reuteri DSM 17938 je tedy zároveň způsobem, jak redukovat osobní i systémové náklady na zdravotní péči.

(pak)

Zdroj: Indrio F., Di Mauro A., Riezzo G. et al. Prophylactic use of a probiotic in the prevention of colic, regurgitation, and functional constipation: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr 2014; 168 (3): 228−233, doi: 10.1001/jamapediatrics.2013.4367.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se