Metaanalýza účinnosti L. reuteri DSM 17938 při akutní gastroenteritidě u dětí do 5 let

22. 5. 2018

Metaanalýza zpracovaná kolektivem polských a izraelských lékařů se soustředila na hodnocení účinnosti probiotika Lactobacillus reuteri DSM 17938 a ATCC 55730 při akutní gastroenteritidě v dětském věku. L. reuteri DSM 17938 je dceřiným kmenem L. reuteri ATCC 55730, u něhož byla odstraněna rezistence vůči tetracyklinu a linkomycinu.

Cíl a metodika analýzy

Cílem metaanalýzy, při níž byly využity databáze Cochrane, Medline a Embase, bylo hodnocení účinnosti L. reuteri DSM 17938 a ATCC 55730 na zmírnění projevů akutní gastroenteritidy u hospitalizovaných dětí ve věku od 3 měsíců do 5 let. Z 5 vybraných randomizovaných studií byly 2 zaměřené na hodnocení L. reuteri DSM 17938 a celkově do nich bylo zapojeno 196 pacientů. Tři studie hodnotily účinnost L. reuteri ATCC 55730 a zahrnovaly 156 pacientů. Čtyři studie porovnávaly intervenční skupiny užívající uvedená probiotika s kontrolními skupinami, kterým bylo podáváno placebo, u 1 studie nebyly kontrolní skupině podávány žádné další přípravky. Hlavním sledovaným parametrem byl počet stolic a délka trvání průjmu až do jeho úplného odeznění.

Výsledky

Denní dávky L. reuteri DSM 17938 se v analyzovaných studiích pohybovaly od 107 do 1011 CFU. Ve všech studiích bylo toto probiotikum podáváno jako doplněk k perorální nebo k intravenózní rehydratační terapii. U pacientů, kterým byl podáván L. reuteri DSM 17938, se v porovnání s kontrolními skupinami zkrátila doba trvání průjmu o 32,4 hodiny. Ve studiích hodnotících účinnost L. reuteri ATCC 55730 bylo zjištěno zkrácení o 18,8 hodiny.

Suplementace probiotikem L. reuteri DSM 17938 také výrazně zvýšila pravděpodobnost odeznění příznaků gastroenteritidy po 3 dnech nemoci v porovnání s kontrolními skupinami. Vyšší pravděpodobnost odeznění onemocnění byla zjištěna rovněž u probiotika L. reuteri ATCC 55730. Riziko vodnaté stolice se v intervenční skupině s L. reuteri DSM 17938 výrazně snížilo po 2−3 dnech nemoci; u pacientů, kterým byl podáván L. reuteri ATCC 55730, se toto riziko snížilo mezi 2. a 4. dnem.

Doba hospitalizace se při suplementaci L. reuteri DSM 17938 podle jedné z hodnocených studií zkrátila o 1,15 dne, u druhé studie nebyl zaznamenán významný rozdíl. Podávání L. reuteri ATCC 55730 nepřispělo podle analyzovaných studií ke zkrácení délky hospitalizace.

Shrnutí a závěr

Suplementace L. reuteri DSM 17938 při akutní gastroenteritidě zkracuje v porovnání s placebem dobu trvání průjmu a zvyšuje pravděpodobnost odeznění příznaků nemoci po 3 dnech. Vliv na délku hospitalizace nebyl s ohledem na rozdílná zjištění jednoznačně prokázán. Obdobné výsledky byly zjištěny pro L. reuteri ATCC 55730, tedy kmen, který je některými zdroji považován za bioekvivalentní s L. reuteri DSM 17938, zatímco jiné jejich totožnost nepotvrzují. Autoři analýzy se v souvislosti s výsledky metaanalýzy domnívají, že podoba obou kmenů s ohledem na jejich účinnost při akutní gastroenteritidě je velmi pravděpodobná. Zároveň doporučují provedení dalších studií, které by se soustředily na ekonomický aspekt podávání L. reuteri při léčbě akutní gastroenteritidy.

(pak)

Zdroj: Szajewska H., Urbańska M., Chmielewska A. et al. Meta-analysis: Lactobacillus reuteri strain DSM 17938 (and the original strain ATCC 55730) for treating acute gastroenteritis in children. Benef Microbes 2014; 5 (3): 285−293, doi: 10.3920/BM2013.0056.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se