Limosilactobacillus reuteri jako doplněk ke zlepšení zdraví parodontu v situacích, kdy je znesnadněná ústní hygiena

6. 9. 2022

Účinek probiotik na zdraví parodontu zkoumala německá studie provedená na souboru námořníků během jejich služby na moři. Mezi nejčastější příčiny přemnožení virulentních prozánětlivých mikroorganismů v ústní mikrobiotě totiž patří zhoršená ústní hygiena, jejíž provádění je v podmínkách námořní mise značně ztížené.

Ústní mikrobiota a zdraví parodontu

Podle současných etiologických koncepcí je dysbiotické přemnožení virulentních prozánětlivých mikroorganismů v sulkulární mikrobiotě zásadním faktorem pro klinickou manifestaci gingivitidy a parodontitidy. Tato dysmikrobie může mít různé příčiny, ale k nejčastějším patří zhoršená ústní hygiena, ať už z objektivních důvodů nebo kvůli laxnosti pacienta. Limosilactobacillus reuteri se na základě dříve provedených studií ukázal být nadějným kmenem pro potlačení patogenů v parodontu, a to i bez dalších zásahů odborníka.

Zkoumání v reálných podmínkách

Tento účinek zkoumala rovněž prezentovaná studie, která byla provedena Würzburskou univerzitou ve spolupráci s Německým institutem námořní medicíny. Studie zahrnovala podávání pastilek s obsahem L. reuteri námořníkům na cvičné misi, u kterých – vzhledem ke specifickým okolnostem námořní služby a plněných úkolů – ústní hygiena často pokulhává, což se odráží v jejich parodontálním zdraví. Cílem bylo vyhodnotit, zda pravidelná konzumace probiotik může zlepšit známé zhoršení parodontálního zdraví během nasazení na moři.

Metodika a průběh studie

Do studie bylo rekrutováno 72 zdravých námořníků (věk 27,0 ± 5,0 let) z fregaty Brandenburg na cvičné misi na moři a náhodně jim byla poskytnuta zásoba pastilek, které měli konzumovat 2× denně po dobu následujících 42 dnů. Tyto pastilky buď obsahovaly probiotické kmeny Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938 a ATCC PTA 5289) (n = 36), nebo byly pouze placebem bez obsahu laktobacilů (n = 36).

Na začátku, 14. a 42. den byly zhodnoceny následující parametry: krvácení při sondáži (primární výsledek), gingivální index, kontrolní záznam plaku, úroveň připojené gingivy při sondáži a hloubka případných chobotů u Ramfjordových indexových zubů.

Výsledky

Zpočátku nebyly mezi skupinami žádné významné rozdíly. 14. a 42. den se však skóre všech hodnocených parametrů ve skupině s L. reuteri významně zlepšilo (p < 0,001) ve srovnání jak s výchozí hodnotou, tak se skupinou s placebem, která naopak vykazovala významné zhoršení (p < 0,001) všech parametrů na konci studie. Zejména pozoruhodné je mírné, ale statisticky významné zmenšení hloubky parodontálního chobotu u skupiny s L. reuteri (u skupiny s placebem došlo – stejně jako u jiných parametrů – ke zhoršení).

Ve skupině s placebem bylo při vstupu do studie u průměrně 37 ± 19 % indexových zubů detekováno krvácení při sondáži, 42. den pak u 43 ± 17 %. Ve skupině užívající probiotika došlo ke zlepšení ze 40 ± 22 % při vstupu až na 10 ± 13 % po 6 týdnech užívání.

Závěr

Na základě výsledků této studie lze konstatovat, že pravidelná konzumace přípravků obsahujících probiotikum L. reuteri – kmeny DSM 17938 a ATCC PTA 5289 – je účinným a snadno proveditelným opatřením k udržení či zlepšení parodontálního zdraví u medicínsky zdravých osob nezávisle na účinnosti provádění osobní ústní hygieny. To může nabídnout nové terapeutické a preventivní možnosti v klinické kontrole zánětů gingivy souvisejících s plakem u jedinců se zhoršeným přístupem k účinné ústní hygieně.

(norg)

Zdroj: Schlagenhauf U., Rehder J., Gelbrich G., Jockel-Schneider Y. Consumption of Lactobacillus reuteri-containing lozenges improves periodontal health in navy sailors at sea: a randomized controlled trial. J Periodontol 2020; 91 (10): 1328−1338, doi: 10.1002/JPER.19-0393.Štítky
Alergologie a imunologie Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Gynekologie a porodnictví Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Stomatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se