Lactobacillus reuteri – vliv na průběh průjmu u dětí ve věku do 3 let

30. 10. 2015

Průjmová onemocnění zůstávají významnou příčinou morbidity a mortality dětí. Účinnost preventivního podávání Lactobacillu reuteri DSM 17938 v redukci rizika vzniku průjmu je stále předmětem výzkumu.

Průjmová onemocnění zůstávají významnou příčinou morbidity a mortality dětí. Účinnost preventivního podávání Lactobacillu reuteri DSM 17938 v redukci rizika vzniku průjmu je stále předmětem výzkumu.

 Recentní mexická randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie zjišťovala, zda denní podávání kmene bakterií Lactobacillus reuteri DSM 17938 má u kojenců a dětí do 3 let vliv na četnost a trvání průjmových epizod. Zdravým dětem (narozeným v termínu, věk 6–36 měsíců), které navštěvovaly denní mateřská centra, bylo podáváno perorální probiotikum s L. reuteri DSM 17938 ve formě kapek (n = 168) nebo placebo (n = 168). Celková doba podávání probiotika či placeba činila 3 měsíce. Následně byly děti, již bez další suplementace probiotikem či placebem, sledovány další 3 měsíce.

Do celkové analýzy výsledků zahrnuli autoři data od všech sledovaných subjektů. Ve skupině dětí, která dostávala perorální přípravek s L. reuteri DSM 17938, se statisticky významně snížily jak četnost, tak i trvání průjmových, ale i respiračních onemocnění 3 i 6 měsíců od začátku preventivního užívání probiotika (p < 0,05). V intervenované skupině byl evidentní také další pozitivní dopad, spočívající ve snížení počtu návštěv u lékaře, nižší četnosti užívání antibiotik a menším počtu absencí dětí ve školce a rodičů v zaměstnání (p < 0,05). V průběhu studie nebyly v souvislosti s podáváním probiotika zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

Studie potvrdila, že užívání probiotik s L. reuteri významně redukovalo četnost výskytu průjmových onemocnění u dětí ve věku do 3 let. Současně autoři konstatovali, že toto preventivní opatření může snížit nákladnost péče o děti s průjmy pro zdravotní systém a společnost.

(thom)

Zdroj: Gutierrez-Castrellon P., Lopez-Velazquez G., Diaz-Garcia L., Jimenez-Gutierrez C., Mancilla-Ramirez J., Estevez-Jimenez J., Parra M. Diarrhea in preschool children and Lactobacillus reuteri: a randomized controlled trial. Pediatrics 2014 Apr; 133 (4): e904–e909, doi: 10.1542/peds.2013-0652. Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se