Lactobacillus reuteri Protectis v terapii kojenecké koliky – výsledky metaanalýzy

17. 4. 2019

Podávání probiotik s obsahem Lactobacillus reuteri Protectis je považováno za slibnou metodu v terapii kojenecké koliky. Výsledky dosud publikovaných studií však nedospěly k jednoznačnému závěru ohledně účinnosti této léčby. Cílem metaanalýzy loni publikované v časopisu Pediatrics proto bylo definitivní ozřejmění účinnosti probiotické terapie.

Rozdíly ve střevní mikrobiotě

Kojenecká kolika postihuje přibližně 1 z 5 kojenců mladších 3 měsíců života. Vyznačuje se epizodami neutišitelného křiku, breku a neklidu bez identifikovatelné příčiny. Etiologie obtíží zůstává navzdory dlouhotrvajícímu výzkumu neobjasněná a možnosti terapie jsou limitované. Četné studie publikované v posledním desetiletí prokázaly rozdíly ve střevní mikrobiotě u kojenců s kolikou v porovnání se zdravými kojenci.

Metaanalýza studií

Slibnou metodu v terapii představuje podávání probiotik, konkrétně bakterií Lactobacillus reuteri Protectis (DSM 17938). Výsledky řady studií prokázaly benefit podávání Lactobacillus reuteri Protectis při kojenecké kolice, studie jsou však nekonzistentní, s nejasným závěrem ohledně účinnosti. Proto byla vypracována metaanalýza účinnosti a bezpečnosti Lactobacillus reuteri Protectis při kojenecké kolice. Prostřednictvím několika on-line databází byly vyhledány randomizované kontrolované klinické studie zabývající se porovnáním probiotické terapie a podáváním placeba u kojenců trpících kolikou. Cílem metaanalýzy bylo zhodnocení trvání pláče a/nebo neklidu a úspěšnosti terapie po 21 dnech.

Výsledná zjištění

Do metaanalýzy byly zahrnuty 4 dvojitě zaslepené studie čítající 345 kojenců trpících kojeneckou kolikou, přičemž 174 z nich bylo přiřazeno k terapii probiotiky a 171 dostávalo placebo. U probiotické skupiny byla ve všech časových bodech terapie zaznamenána nižší průměrná doba trvání pláče a/nebo neklidu v porovnání s placebo skupinou. 7. den terapie došlo oproti výchozímu stavu k poklesu upravené průměrné doby obtíží o 21 minut (95% interval spolehlivosti [CI] −42 až −0,05). 21. den terapie došlo oproti výchozímu stavu k poklesu upravené průměrné doby obtíží o 25,4 minuty (95% CI −47,3 až −3,5).

Ve všech časových bodech terapie byl její úspěch u probiotické skupiny téměř dvojnásobný v porovnání s placebovou skupinou; poměr incidence upravený pro 21. den terapie činil 1,7 (95% CI 1,4–2,2). Efekt intervence byl dramatický u kojených dětí (hodnota NNT v 21. den terapie činila 2,6; 95% CI 2,0–3,6), u dětí na umělé výživě byl efekt intervence nesignifikantní. (NNT = number needed to treat, tedy počet pacientů, které je třeba léčit, aby bylo dosaženo terapeutického cíle u jednoho z nich.)

Závěr

Z výsledků metaanalýzy vyplývá, že podávání probiotik s obsahem Lactobacillus reuteri Protectis je efektivní a může být doporučeno u kojených dětí s kojeneckou kolikou. Objasnění role probiotické terapie u dětí na umělé výživě vyžaduje provedení dalších výzkumů.

(holi)

Zdroj: Sung V., D’Amico F., Cabana M. D. et al. Lactobacillus reuteri to treat infant colic: a meta-analysis. Pediatrics 2018 Jan; 141 (1), pii: e20171811, doi: 10.1542/peds.2017-1811.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se