Jednoznačný efekt Lactobacillus reuteri v léčbě infantilních kolik u dětí mladších 4 měsíců

30. 3. 2017

Studie se zabývá účinností podávání probiotika Lactobacillus reuteri v terapii kojeneckých (infantilních) kolik u dětí mladších 4 měsíců.

Inzerce

Definice a možná etiopatogeneze infantilní koliky

Infantilní kolika je definována jako neutišitelný pláč, dráždivost a neklid, které je pozorovány déle než 3 hodiny denně a objevují se 3× či vícekrát za týden u dětí mladších 3 měsíců. V mezidobí mezi kolikami se děti jeví jako zdravé a prospívající. Začátek a konec obtíží bývá náhlý, bez objektivní příčiny.

Jako vysvětlující příčiny infantilní koliky se zvažují gastroezofageální reflux, nedostatečné či nadměrné krmení dítěte, alergie na bílkovinu kravského mléka, potravinové alergie nebo expozice tabákovému kouři. Dále připadá u dětí s infantilními kolikami v úvahu přítomnost aerofagie, střevní hyperperistaltika, zvýšená hladina motilinu a ghrelinu a v neposlední řadě složení střevní mikroflóry (tj. nedostatečné osídlení střevní sliznice žádoucími bakteriemi, eventuálně nadbytek nežádoucích mikroorganismů).

Probiotika v léčbě infantilních kolik

Infantilní koliky postihují až 10−30 % kojenců a představují významnou zátěž pro rodiče. Navzdory desítkám let výzkumu nebyla objevena jednoznačná příčina ani léčba těchto obtíží. Podávání probiotik dětem s infantilními kolikami je v některých pramenech považováno za kontroverzní, proto si autoři studie publikované v roce 2015 dali za cíl zjistit účinnost podávání preparátu Lactobacillus reuteri (DSM 17938) dětem s výše uvedenými obtížemi.  

Metodika a cíle studie

Do observační randomizované placebem kontrolované studie byly zařazeny děti mladší 4 měsíců, které byly převážně nebo výlučně kojeny. Studijní skupina dětí (n = 20) dostávala Lactobacillus reuteri DSM 17938 v dávce 108 jednotek tvořících kolonie (CFU − colony forming units), kontrolní skupina dětí (n = 19) dostávala pouze placebo bez živých mikroorganismů. Léčba trvala 21 dní a v následujících 4 týdnech byly účastníci sledováni.

Jako primární cíl práce byla hodnocena úspěšnost léčby definovaná jako procento dětí, které dosáhlo alespoň 50% redukce denní doby pláče po uplynutí sledovacího období. Snížení průměrné denní délky pláče dítěte, míra uspokojení rodičů a snížení mateřské deprese byly hodnoceny jako sekundární cíle studie.  

Výsledky

Při hodnocení úspěšnosti léčby bylo ve sledované skupině s Lactobacillus reuteri DSM 17938 zaznamenáno zlepšení u všech dětí (100 %) ve srovnání s kontrolní skupinou (15,7 %).

V probiotické skupině došlo k významné redukci denní průměrné délky pláče (iniciálně 200,9 ± 6,3 min/den, po léčbě 32,1 ± 8,3 min/den, p < 0,01). U kontrolní skupiny rozdíl nebyl signifikantní (po léčbě 120 ± 20 min/den). Ve studijní skupině došlo k signifikantnímu snížení délky pláče dítěte již během prvního týdne léčby pomocí Lactobacillus reuteri (p < 0,01). 

V probiotické skupině byla rovněž přítomna statisticky signifikantně zvýšená míra spokojenosti rodičů a zlepšení mateřské deprese hodnocené dle skóre Edinburgh Postnatal Depression Scale

Závěr

Závěrem bylo konstatováno, že tato − v pořadí již pátá − studie jednoznačně prokázala signifikantní efekt podávání Lactobacillus reuteri (DSM 17938) u převážně či výhradně kojených dětí s infantilními kolikami. Díky promptnímu efektu při redukci denní délky pláče po prvním týdnu aplikace patří tato metoda léčby k jednomu z mála efektivních způsobů, jak zvýšit i uspokojení rodičů a tím zlepšit mj. funkčnost rodin. 

(moa)

Zdroj: Mi G. L., Zhao L., Qiao D. D. et al. Effectiveness of Lactobacillus reuteri in infantile colic and colicky induced maternal depression: a prospective single blind randomized trial. Antonie van Leeuwenhoek 2015; 107 (6): 1547−1553, doi: 10.1007/s10482-015-0448-9.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se