Efekt probiotik na dětskou koliku u kojenců

7. 4. 2016

Efekt probiotik na dětskou koliku u nejmenších kojenců sledovala kanadská dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie publikovaná v The Journal of Pediatrics.

Inzerce

Celkem 52 kojeným dětem ve věku od 3 do 6 měsíců, které trpěly kolikou, byl po dobu 21 dní podáván buď Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938 (108 CFU), nebo placebo. Primárním cílem studie byla redukce celkové průměrné doby pláče a neklidu dítěte v období od prvního dne studie do skončení léčby (den 21) na méně než 3 hodiny denně. Vedle toho byla sledována odpověď pacientů na léčbu 7., 14. a 21. den studie. Za respondéry byly označeny děti, u nichž došlo po zahájení studie k redukci průměrné délky denního pláče a neklidu o 50 a více procent.

Výsledky ukázaly, že L. reuteri Protectis významně redukoval celkovou průměrnou dobu pláče a neklidu dítěte oproti placebu. Po 7 dnech léčby byl pláč a neklid dětí, kterým byl podáván L. reuteri Protectis, redukován o více než 40 minut oproti 2 minutám u dětí, které dostávaly placebo. Při porovnání stavu mezi výchozím dnem studie a 21. dnem byla zjištěna 54% redukce denního pláče a neklidu u skupiny s L. reuteri Protectis oproti 16% redukci v placebové skupině (viz graf 1). Na konci studie bylo zjištěno, že na léčbu odpovědělo 71 % dětí ve skupině s L. reuteri Protectis, ale jen 21 % ve skupině s placebem (viz graf 2).

Tato severoamerická studie potvrdila příznivý efekt podávání probiotik – konkrétně L. reuteri Protectis – u nejmenších kojených dětí trpících kolikou. Závěry studie jsou srovnatelné s předchozími zjištěními publikovaných evropských studií.

 Graf 1:  Redukce pláče a neklidu u skupiny s L. reuteri Protectis

40% redukce pláče a neklidu s L. reuteri Protectis 7. den studie.

Graf 2:  Odpověď na léčbu L. reuteri Protectis

71 % respondérů ve skupině L. reuteri Protectis vs. 21 % v placebové skupině.

(ask) 

Zdroj: Chau K., Lau E., Greenberg S. et al. Probiotics for infantile colic: a randomized double-blind placebo controlled trial investigating Lactobacillus reuteri DSM 17938. J Pediatr 2014; 166: 74−78.

 Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se