Pacienti s chronickou ICHS často nesplňují doporučenou tepovou frekvenci

14. 9. 2018

Nemocní se stabilní anginou pectoris nebo po infarktu myokardu by měli užívat – a obvykle také užívají – beta-blokátory. Doporučené tepové frekvence, která by zlepšovala jejich prognózu, přesto mnozí nedosahují.

Doporučení: 55–60 tepů/min

Zvýšená tepová frekvence (TF) zvyšuje výskyt myokardiální ischemie a je uznávaným rizikovým faktorem u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Vědecké studie prokazatelně hovoří o nižším výskytu kardiovaskulárních příhod u pacientů s TF < 70 tepů za minutu oproti těm s TF ≥ 70, a byla dokonce popsána úzká souvislost klinického přínosu s velikostí poklesu TF. Současná doporučení hovoří o 55–60 tepech za minutu jako o frekvenci ideální pro prevenci ischemie myokardu a pro zlepšení prognózy pacientů se stabilní (chronickou) ICHS.

Beta-blokátory a ICHS

Přes sílu těchto důkazů však pacienti se stabilní ICHS doporučenou TF často nesplňují. Důvodem může být nedostatečná preskripce beta-blokátorů nebo jejich poddávkování. Beta-blokátory jsou v současné době doporučovány jako léky první volby při stabilní angině pectoris (AP), běžně jsou používány také u pacientů s asymptomatickou ICHS, zejména u těch po infarktu myokardu nebo se srdečním selháním. V obou těchto skupinách byl zjištěn jejich vliv na snížení mortality, což je možno alespoň částečně přisoudit poklesu zvýšené TF. Co se konkrétní molekuly či její cílové dávky týče, oficiální doporučení však neexistují, používána je proto široká paleta typů i dávek beta-blokátorů.

Užívané, ale poddávkované?

Současnému stavu v preskripci beta-blokátorů a kontrole TF ve světě byla věnována rozsáhlá mezinárodní studie, v rámci které byla analyzována data o téměř 33 tisících pacientů s chronickou ICHS z celkem 45 zemí. Tři čtvrtiny z nich užívaly beta-blokátor. Nejčastěji užívaný byl bisoprolol (34 %), následovaný metoprolol-tartarátem či metoprolol-sukcinátem, atenololem a karvedilolem. Střední užívané dávky jednotlivých molekul tvořily 49, 76, 35, 53 a 45 % maximální dávky. Průměrná srdeční frekvence v celé skupině činila 68 ± 11 tepů za minutu, obdobná byla ve skupinách pacientů s AP (69 ± 12), s historií infarktu myokardu (68 ± 11) a se srdečním selháním (70 ± 12). Ze studie vyplynulo, že i přes poměrně široké užívání beta-blokátorů je u mnoha pacientů kontrola TF nedostatečná. Důvodem by mohlo být poddávkování beta-blokátorů.

Závěr

Lékař pečující o pacienta s chronickou ICHS by měl mít na paměti, že beta-blokátory jsou u těchto pacientů indikované, a to nejen jako antihypertenziva či léky na snížení anginózních obtíží, ale i za účelem redukce tepové frekvence. Dosažení cílových hodnot TF může být zásadním krokem pro zlepšení prognózy pacienta. 

(luko)

Zdroj: 
1. Tendera M., Fox K., Ferrari R. et al.; CLARIFY Registry Investigators. Inadequate heart rate control despite widespread use of beta-blockers in outpatients with stable CAD: findings from the international prospective CLARIFY registry. Int J Cardiol 2014; 176 (1): 119−124, doi: 10.1016/j.ijcard.2014.06.052.
2. Želízko M., Toušek F., Skalická H. Summary of the 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa 2014; 56: e259–e273.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se